Thứ năm,  21/01/2021

VPBank giảm lãi suất cho vay tối đa 15%/năm

Ngày 18-7, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết sau hai ngày thực hiện (từ ngày 15-7), VPBank đã giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm cho gần 400 khoản vay cũ với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng.Chỉ trong hai ngày đầu tiên (từ ngày 15-17/07/2012), VPBank đã thực hiện giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm cho gần 400 khoản vay cũ với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng. Hiện nay các đơn vị trên toàn hệ thống VPBank vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để giảm lãi suất đối với các khách hàng đang có khoản vay cũ áp dụng mức lãi suất trên 15%/năm. Dự tính tổng dư nợ tất cả các khoản vay cũ sẽ được điều chỉnh giảm lãi suất vào khoảng 10 nghìn tỷ đồng.Trước khi thực hiện đợt giảm lãi suất mạnh về mức tối đa 15%/năm theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN lần này, trong ba tháng gần đây, VPBank cũng đã áp dụng mức lãi suất thấp đối với các khoản cho vay mới đối với khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của NHNN,...

Ngày 18-7, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết sau hai ngày thực hiện (từ ngày 15-7), VPBank đã giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm cho gần 400 khoản vay cũ với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng.

Chỉ trong hai ngày đầu tiên (từ ngày 15-17/07/2012), VPBank đã thực hiện giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm cho gần 400 khoản vay cũ với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng. Hiện nay các đơn vị trên toàn hệ thống VPBank vẫn đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để giảm lãi suất đối với các khách hàng đang có khoản vay cũ áp dụng mức lãi suất trên 15%/năm. Dự tính tổng dư nợ tất cả các khoản vay cũ sẽ được điều chỉnh giảm lãi suất vào khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Trước khi thực hiện đợt giảm lãi suất mạnh về mức tối đa 15%/năm theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN lần này, trong ba tháng gần đây, VPBank cũng đã áp dụng mức lãi suất thấp đối với các khoản cho vay mới đối với khách hàng thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của NHNN, và các khách hàng thuộc “Chương trình cho vay ưu đãi năm 2012 của VPBank” hoặc các khách hàng lớn và có uy tín của VPBank.

Đặc biệt đối với nhóm khách hàng lớn và có uy tín, VPBank đã giải ngân cho vay khoảng 3.000 tỷ đồng với mức lãi suất chỉ từ 10,5-12%/năm.

Ngoài ra, VPBank cũng đã thỏa thuận với các khách hàng để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khoản vay cũ từ mức cao và rất cao trong thời gian trước xuống mức lãi suất hợp lý hơn, từ 14 – 17%/năm.

Đối với các khoản vay đã được giảm lãi suất từ các đợt trước trước, nếu lãi suất vẫn cao hơn 15%/năm thì cũng sẽ thuộc đối tượng tiếp tục được xem xét giảm lãi suất đợt này theo chỉ đạo của NHNN.

Theo Nhandan