Thứ sáu,  22/01/2021

Tăng cường liên kết để phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 19-7, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ họp sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2012. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.Sáu tháng qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%, đạt 75% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá toàn diện. Sản lượng lúa vụ đông xuân đạt hơn 10 triệu tấn, năng suất tăng hơn so vụ trước. Cây ăn quả có bước phát triển cả về diện tích và sản lượng. Nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt sản lượng trên 1,5 triệu tấn, tăng 3,7% so cùng kỳ; công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả khả quan. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL còn nhiều bất...
Ngày 19-7, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ họp sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2012. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Sáu tháng qua, kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%, đạt 75% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá toàn diện. Sản lượng lúa vụ đông xuân đạt hơn 10 triệu tấn, năng suất tăng hơn so vụ trước. Cây ăn quả có bước phát triển cả về diện tích và sản lượng. Nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt sản lượng trên 1,5 triệu tấn, tăng 3,7% so cùng kỳ; công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả khả quan. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tuy nhiên, kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL còn nhiều bất cập: tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu, các chỉ tiêu kế hoạch khu vực công nghiệp – xây dựng đạt thấp; nông nghiệp phát triển chưa bền vững, lúa được mùa nhưng giá còn thấp…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Thời gian tới, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết của Chính phủ, bám sát mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì mức tăng trưởng hợp lý; rà soát các quy hoạch phát triển của ngành, địa phương gắn với quy hoạch phát triển vùng để phát huy thế mạnh, tiềm năng của vùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ cơ chế liên kết vùng, cơ chế, chính sách đặc thù vùng vì đây là việc cấp bách, tất yếu trong phát triển. Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng; quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc Khmer, Chăm; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phù hợp tình hình mới…

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp Bộ Giao thông vận tải triển khai quán triệt thực hiện Quyết định 638 QĐ/TTg về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng 2020.

Theo Nhandan