Thứ năm,  21/01/2021

Nam Định lúng túng trong thu nợ đọng thuế

Ngành thuế tỉnh Nam Định đang đối mặt với việc nợ đọng thuế của các đơn vị, doanh nghiệp tăng cao. Hiện nay việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế rất khó khăn do gặp nhiều vướng mắc.Tính đến nay, tổng số thuế nợ đọng trên địa bàn toàn tỉnh đã vượt quá 380 tỷ đồng, tăng 16% so với số thuế nợ đọng đến 31-12-2011.Điển hình là Công ty TNHH Đức Phương (khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định) tính đến 30-6-2012 đang nợ hơn 50 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất và tiền phạt do chậm chễ trong quy trình nộp thuế.Thống kê của Chi cục Thuế Nam Định, hiện có 22 doanh nghiệp “đầu bảng” đang nợ đọng thuế với tổng số tiền lên đến hơn 103 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp T.Ư; địa phương; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp ngoài quốc doanh.Điều đáng nói, việc cưỡng chế nợ thuế gặp rất nhiều khó khăn dù đã được quy định rõ trong Luật do cần nhiều thời gian và rất phức tạp từ việc kê biên, định giá tài sản...

Ngành thuế tỉnh Nam Định đang đối mặt với việc nợ đọng thuế của các đơn vị, doanh nghiệp tăng cao. Hiện nay việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế rất khó khăn do gặp nhiều vướng mắc.

Tính đến nay, tổng số thuế nợ đọng trên địa bàn toàn tỉnh đã vượt quá 380 tỷ đồng, tăng 16% so với số thuế nợ đọng đến 31-12-2011.

Điển hình là Công ty TNHH Đức Phương (khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định) tính đến 30-6-2012 đang nợ hơn 50 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất và tiền phạt do chậm chễ trong quy trình nộp thuế.

Thống kê của Chi cục Thuế Nam Định, hiện có 22 doanh nghiệp “đầu bảng” đang nợ đọng thuế với tổng số tiền lên đến hơn 103 tỷ đồng, trong đó có doanh nghiệp T.Ư; địa phương; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Điều đáng nói, việc cưỡng chế nợ thuế gặp rất nhiều khó khăn dù đã được quy định rõ trong Luật do cần nhiều thời gian và rất phức tạp từ việc kê biên, định giá tài sản đến thực hiện cưỡng chế.

Ngay cả khi áp dụng biện pháp dễ nhất là cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế, cơ quan thuế cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là các doanh nghiệp có nhiều tài khoản để giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Nếu bị phong toả tài khoản này, họ vẫn còn có những tài khoản khác để tiếp tục hoạt động.

Hơn nữa, khi biết bị cưỡng chế, doanh nghiệp có đủ thời gian để rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mình nên số tiền ngành thuế thu được chẳng được bao nhiêu.

Chi cục thuế Nam Định cho biết, thời gian tới sẽ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó sẽ thống kê các trường hợp nợ đọng kéo dài nhiều năm đưa lên thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật trên trang web của Cục Thuế.

Theo Nhandan