Thứ tư,  03/03/2021

Tổng Công ty cổ phần dịch vụ – kỹ thuật dầu khí Duy trì tốc độ tăng trưởng

Hạ thủy giàn Tam Đảo 03 tại Cảng hạ lưu Vũng Tàu. Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2011, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), tổ chức triển khai các chương trình hành động thiết thực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... nhằm giảm thấp nhất các tác động xấu của nền kinh tế vĩ mô.Trong sáu tháng đầu năm 2012, Tổng công ty PTSC tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm duy trì tốc độ tăng trưởng. Doanh thu thực hiện sáu tháng đầu năm 2012 của toàn Tổng công ty đạt 12.810,6 tỷ đồng, đạt 128,1% kế hoạch sáu tháng đầu năm, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 755,2 tỷ đồng, đạt...

Hạ thủy giàn Tam Đảo 03 tại Cảng hạ lưu Vũng Tàu.
Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2011, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), tổ chức triển khai các chương trình hành động thiết thực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… nhằm giảm thấp nhất các tác động xấu của nền kinh tế vĩ mô.
Trong sáu tháng đầu năm 2012, Tổng công ty PTSC tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ FSO/FPSO, dịch vụ cơ khí dầu khí, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm duy trì tốc độ tăng trưởng. Doanh thu thực hiện sáu tháng đầu năm 2012 của toàn Tổng công ty đạt 12.810,6 tỷ đồng, đạt 128,1% kế hoạch sáu tháng đầu năm, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 755,2 tỷ đồng, đạt 198,7% kế hoạch sáu tháng đầu năm, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm trước.
Vượt qua nhiều khó khăn đạt kết quả cao
Đạt được những kết quả xuất sắc và toàn diện như trên, theo Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng: “Ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của CBCNV còn có sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, Trung ương và các địa phương, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, sự hỗ trợ và hợp tác giúp đỡ của các đơn vị trong tập đoàn, nhất là chủ trương phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong tập đoàn được triển khai theo Quyết định số 5127/QĐ-DKVN ngày 10-6-2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về Quy định tổ chức sử dụng cung cấp dịch vụ dầu khí trong tập đoàn giúp cho PTSC duy trì và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh”.
Sau khi tái cơ cấu mô hình quản lý đã có tác dụng tích cực cho công tác sản xuất, kinh doanh, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ và công nhân kỹ thuật của Tổng công ty không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng. Mối quan hệ công tác giữa các Ban chức năng Tổng công ty và đơn vị được gắn kết chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng và đã phát huy cao nhất vai trò quản lý điều hành, giám sát, hướng dẫn của cơ quan văn phòng Tổng công ty đối với công tác quản lý, điều hành, phát triển sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm được giao, đánh dấu bước phát triển tăng tốc của Tổng công ty theo định hướng chiến lược phát triển đã đề ra. Tiểu biểu như: Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã duy trì tốt hoạt động của đội tàu, bảo đảm công tác sản xuất, kinh doanh an toàn và hiệu quả. Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí đã thực hiện được 134 lượt cho thuê tàu dịch vụ ngắn và dài hạn; đàm phán, ký mới và gia hạn được 96 hợp đồng ngắn hạn, dài hạn với tổng giá trị hợp đồng hơn 160 triệu USD. Đối với công tác cung cấp tàu bảo vệ và trực an ninh mỏ, trong năm 2011, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn, PTSC Marine đã đàm phán và giành được nhiều hợp đồng cung cấp tàu bảo vệ cho công tác khảo sát địa chấn, địa chất công trình; phối hợp tốt cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng cung cấp tàu trực an ninh, trực bảo vệ cho các hoạt động thăm dò của Tập đoàn, trực an ninh cho các mỏ của JVPC, Trường Sơn JOC, Petronas, Cửu Long JOC, Biển Đông POC…, góp phần thực thiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tại Dung Quất, PTSC Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí, các đối tác và cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp tàu lai dắt và trực ứng cứu sự cố tràn dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất; thực hiện lai dắt tuyệt đối an toàn cho hơn 130 tàu vào rót dầu thô tại Phao rót dầu không bến (SPM), 2.400 lượt tàu chở dầu sản phẩm ra vào tại Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhận hàng và 75 lượt tàu ra vào Bến số 1 – cảng Dung Quất làm hàng. Doanh thu từ loại hình dịch vụ này sáu tháng đầu năm đạt 2.527,4 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch năm, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong sáu tháng đầu năm, Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PPS) đã thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác tàu FPSO Ruby II an toàn, duy trì thời gian hoạt động ổn định của tàu (đạt 99.99% uptime), đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng Petronas; tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ O&M phần hàng hải tàu FPSO TBVN, thực hiện công tác sửa chữa Heating Coil và dịch vụ Adhoc phát sinh cho khách hàng Cửu Long JOC; duy trì thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp nhân sự làm việc trên các tàu FSO MV12 cho Modec (21 thuyền viên), FSO Orkid cho MVOT (27 thuyền viên), FPSO Thaibinh VN (32 thuyền viên) và MV17 (01 thuyền viên). Đồng thời, Công ty PPS cũng đã tiếp tục triển khai công tác đào tạo nhân sự Việt Nam trên tàu thông qua chương trình CBTA, tổ chức các lớp đào tạo khác thường xuyên cho công nhân trên tàu…
Dịch vụ cơ khí dầu khí tăng trưởng nhanh
Dịch vụ cơ khí dầu khí trong sáu tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của toàn Tổng Công ty. Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải (PTSC M&C) đã tổ chức thực hiện các dự án cơ khí chế tạo, đóng mới các công trình dầu khí ngoài khơi bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cụ thể: hoàn thành công tác thiết kế, mua sắm, thi công và lắp đặt ngoài biển dự án Sư Tử Trắng của CLJOC; hoàn thành hạ thủy chân đế PQP Hải Thạch thuộc dự án Biển Đông 1 vào ngày 27-6-2012; tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án: Biển Đông 1 (tiến độ đạt 78%), Booster Compressor của KNOC (tiến độ đạt 87%), Hải Sư Trắng/Đen của TLJOC (tiến độ đạt 40%), Thăng Long Đông Đô của LSJOC.
Ngày 30-3-2012, Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã chính thức bàn giao giàn Tam Đảo 03 cho chủ đầu tư bảo đảm an toàn, chất lượng và vượt tiến độ hai tháng so với hợp đồng. Thành công này đã giúp PV Shipyard có được sự tín nhiệm của các đơn vị trong và ngoài nước và là bước ngoặt lớn đưa ngành công nghiệp cơ khí chế tạo lên một tầm cao mới, mở ra cơ hội, tiền đề để mang các loại giàn khoan do Việt Nam chế tạo vươn ra cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, PV Shipyard đã ký Hợp đồng nguyên tắc dự án đóng mới giàn Tam Đảo 05, tham gia chào thầu nhiều dự án trong khu vực và quốc tế như: Dự án đóng mới giàn khoan bán chìm (VSP), dự án đóng mới giàn khoan tự nâng (Rowan), dự án đóng mới Liftboat (Levingstone)…
Phát triển dịch vụ căn cứ Cảng và dịch vụ vận hành sửa chữa
Với vai trò là dịch vụ truyền thống, nền tảng và mang tính chiến lược của PTSC, trong sáu tháng đầu năm 2012, PTSC tiếp tục quản lý và vận hành ổn định hệ thống sáu căn cứ cảng dịch vụ dầu khí trên cả ba khu vực bắc – trung – nam, đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu về dịch vụ căn cứ cảng như kho bãi, văn phòng, nhà xưởng và các dịch vụ hậu cần khác cho tất cả các công ty và nhà thầu dầu khí. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các căn cứ cảng của PTSC sáu tháng đầu năm tăng cao: Cảng PTSC Đình Vũ, Hải Phòng, doanh thu sáu tháng đầu năm 66 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 80%; cảng Hòn La, Quảng Bình, doanh thu sáu tháng đầu năm 30 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 88%; cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa, so với cùng kỳ năm trước tăng 38 tỷ đồng, Bến số 1 cảng Dung Quất, Quảng Ngãi, doanh thu sáu tháng đầu năm 48 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 48%, cảng hạ lưu Vũng Tàu, doanh thu sáu tháng đầu năm 550 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 34%; cảng PTSC Phú Mỹ, doanh thu sáu tháng đầu năm 98 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 50%. Tổng doanh thu từ dịch vụ căn cứ cảng sáu tháng đầu năm đạt 830 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Trong sáu tháng đầu năm 2012, PTSC G&S đã phối hợp chặt chẽ với liên doanh 2D/3D PTSC CGGV tham gia chào thầu, chào giá trong nước và quốc tế cung cấp các dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình, địa vật lý và khảo sát công trình ngầm cho các nhà thầu dầu khí.
Doanh thu thực hiện từ dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV trong sáu tháng đầu năm đạt 1.098,2 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch năm, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài hiệu quả về kinh tế, còn trực tiếp khẳng định chủ quyền trên Biển Đông.
Quản lý và khai thác an toàn hiệu quả FPSO Ruby II phục vụ khai thác dầu tại mỏ Ruby cho Petronas (Ma-lai-xi-a). Tiếp tục bảo đảm thực hiện tốt việc cung cấp nhân sự vận hành tàu cho các tàu FSO Orkid, Thái Bình VN, MV12, phấn đấu từng bước tăng tỷ trọng cung cấp nhân sự vận hành và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa tàu. Tích cực làm việc với các bên liên quan để thực hiện thành công các dự án cung cấp FSO cho Biển Đông POC, FPSO cho Lam Sơn JOC, FSO cho Chevron (Mỹ), v.v.
Phấn đấu về đích trước thời gian vượt kế hoạch
Tuy đã đạt được những kết quả khả quan trong sáu tháng đầu năm, song lãnh đạo PTSC xác định: Nhiệm vụ sáu tháng cuối năm còn khá nặng nề với giá trị các hợp đồng kinh tế hơn 12 nghìn tỷ đồng. Do đó, PTSC xác định tập trung cao độ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. Duy trì tốt việc cung cấp dịch vụ căn cứ cảng tại Vũng Tàu cho các nhà thầu dầu khí. Khai thác an toàn, hiệu quả Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ, Bến số 1 – Cảng Dung Quất, Cảng Hòn La, Cảng Đình Vũ Hải Phòng, Cảng Nghi Sơn. Triển khai các hạng mục đầu tư tại các căn cứ cảng Sao Mai Bến Đình, Cảng Phước An theo tiến độ, có kế hoạch tổ chức khai thác phù hợp các phần hạng mục đã hoàn thành đầu tư để nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư. Hoàn thành góp vốn đầu tư cảng Sơn Trà (Đà Nẵng).
Đối với các công trình cơ khí hàng hải, Cơ khí dầu khí, PTSC triển khai an toàn, chất lượng, đúng tiến độ các dự án lắp đặt, đấu nối, vận hành, bảo dưỡng công trình biển năm 2012 cho các nhà thầu dầu khí. Tăng cường hợp tác với các đối tác tiềm năng để mở rộng, phát triển thị trường nhằm khai thác hiệu quả sà lan 5.000 tấn PTSC-01 và sà lan nhà ở PTSC Offshore 01 đã đầu tư. Duy trì thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp nhân lực vận hành và bảo dưỡng (O&M) cho khách hàng. Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng khẳng định: “Vượt qua khó khăn, PTSC tiếp tục mở rộng thị phần và thực hiện tốt các hợp đồng khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát, sửa chữa công trình ngầm bằng ROV cho các công ty dầu khí tại Việt Nam, đồng thời chú trọng tăng cường công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư bảo dưỡng vận hành và đội ngũ quản lý dự án. Nhanh chóng ổn định hoạt động của liên doanh 2D/3D vừa thành lập để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát huy hiệu quả đầu tư của PTSC tại liên doanh. Nghiên cứu thị trường, chuẩn bị thủ tục đầu tư các thiết bị khảo sát địa chất công trình, tàu khảo sát địa vật lý, tàu DP2 hỗ trợ công tác khảo sát để sẵn sàng triển khai đầu tư khi cơ hội thị trường phù hợp. Mặt khác, PTSC sớm triển khai xây dựng kế hoạch năm 2013, để chủ động hơn trong việc thực hiện các Hợp đồng với các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ năm 2013, năm bản lề của kế hoạch năm năm 2010 – 2015.

Theo Nhandan