Thứ năm,  24/09/2020

Văn Quan khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế

LSO- Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, giúp đảm bảo sự vận hành bộ máy hành chính, an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thu thuế, những năm gần đây, Chi cục thuế huyện Văn Quan đã luôn cố gắng thu đạt và vượt chỉ tiêu mà tỉnh và huyện giao. Người dân đến làm thủ tục kê khai nộp thuếVăn Quan là huyện có điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, nằm ở phía tây của tỉnh, trên quốc lộ 1B, giáp ranh với các huyện Văn Lãng, Bình Gia, Bắc Sơn, Cao Lộc và Chi Lăng. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ít, quy mô nhỏ lẻ. Toàn huyện có 14 doanh nghiệp, do tình hình khó khăn chung đã có 4 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Ông Đàm Quang Đạo, Chi cục trưởng Cục thuế huyện cho biết: tình hình thu thuế của huyện còn gặp nhiều khó khăn vì huyện có địa bàn rộng, không thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, không có các nguồn thu lớn ổn...

LSO- Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, giúp đảm bảo sự vận hành bộ máy hành chính, an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thu thuế, những năm gần đây, Chi cục thuế huyện Văn Quan đã luôn cố gắng thu đạt và vượt chỉ tiêu mà tỉnh và huyện giao.
Người dân đến làm thủ tục kê khai nộp thuế


Văn Quan là huyện có điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, nằm ở phía tây của tỉnh, trên quốc lộ 1B, giáp ranh với các huyện Văn Lãng, Bình Gia, Bắc Sơn, Cao Lộc và Chi Lăng. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ít, quy mô nhỏ lẻ. Toàn huyện có 14 doanh nghiệp, do tình hình khó khăn chung đã có 4 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Ông Đàm Quang Đạo, Chi cục trưởng Cục thuế huyện cho biết: tình hình thu thuế của huyện còn gặp nhiều khó khăn vì huyện có địa bàn rộng, không thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp, không có các nguồn thu lớn ổn định, chủ yếu là thu từ kinh doanh hộ gia đình. Tính đến thời điểm hiện tại có 144 hộ kinh doanh nhưng cũng chỉ mang tính thời vụ, thu theo hình thức giao khoán, có 8 chợ họp theo phiên trên địa bàn 24 xã, thị trấn.
Vượt qua những khó khăn, đối diện với thực tế, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, liên tục của UBND huyện và Cục thuế tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chi cục đã tăng cường công tác tuyên truyền về thuế cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật thuế cho cộng đồng xã hội, nâng cao tính chủ động, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật. Năm 2012 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được tỉnh giao là 5.400 triệu đồng, huyện giao là 5.880 triệu đồng. Chỉ trong gần 7 tháng đầu năm, Chi cục thuế Văn Quan đã thu được trên 3.194 triệu đồng, đạt 59% dự toán tỉnh giao, 54% dự toán huyện giao, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó: thu nội địa được khoảng 2.582 triệu đồng, đạt 54% dự toán tỉnh giao, 49% dự toán huyện giao và bằng 95,3% so với cùng kỳ.
Phát huy kết quả đã đạt được, chi Cục thuế Văn Quan phấn đấu trong thời gian cuối năm sẽ cố gắng thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2012. Để làm được việc đó, ông Bế Văn Chiến, Phó Chi cục thuế huyện đã nêu ra một số giải pháp cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện như: đẩy nhanh việc thực hiện cải cách hiện đại hóa toàn diện hệ thống thuế theo lộ trình giai đoạn 2011 – 2015, tổ chức rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến thu NSNN trên địa bàn, làm rõ những khoản thu còn thất thoát, các nguồn thu còn tiềm năng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; phối hợp với ban ngành đoàn thể các cấp để tổ chức quản lý thu các sắc thuế, thu đúng, thu đủ mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn.


Mai Hoa - Anh Dũng