Thứ hai,  28/09/2020

Thành lập 3 Tổng Công ty Phát điện thuộc EVN

Theo lộ trình đến năm 2015-2016 các tổng công ty phát điện này sẽ tách khỏi EVN. Khi đó, tỷ lệ phát điện của EVN chỉ khoảng 17 – 18%, còn lại phần lớn là do nhà máy ngoài EVN sản xuất.Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 10 tới sẽ thành lập 3 Tổng Công ty Phát điện (Genco).Theo lộ trình đến năm 2015-2016 các tổng công ty phát điện này sẽ tách khỏi EVN. Khi đó, tỷ lệ phát điện của EVN chỉ khoảng 17 – 18%, còn lại phần lớn là do nhà máy ngoài EVN sản xuất.Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay chưa thể tách ngay các Tổng Công ty phát điện ra khỏi Tập đoàn do nguồn lực tài chính của các Tổng Công ty Phát điện còn yếu. Nguyên nhân là tỷ lệ nợ trên vốn trên chủ sở hữu quá cao, nên không đi vay vốn được, dẫn đến một loạt dự án ách tắc.Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 3 Tổng Công ty Phát điện vẫn thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoảng 3 năm. Khi các Tổng Công ty Phát điện...

Theo lộ trình đến năm 2015-2016 các tổng công ty phát điện này sẽ tách khỏi EVN. Khi đó, tỷ lệ phát điện của EVN chỉ khoảng 17 – 18%, còn lại phần lớn là do nhà máy ngoài EVN sản xuất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tháng 10 tới sẽ thành lập 3 Tổng Công ty Phát điện (Genco).

Theo lộ trình đến năm 2015-2016 các tổng công ty phát điện này sẽ tách khỏi EVN. Khi đó, tỷ lệ phát điện của EVN chỉ khoảng 17 – 18%, còn lại phần lớn là do nhà máy ngoài EVN sản xuất.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay chưa thể tách ngay các Tổng Công ty phát điện ra khỏi Tập đoàn do nguồn lực tài chính của các Tổng Công ty Phát điện còn yếu. Nguyên nhân là tỷ lệ nợ trên vốn trên chủ sở hữu quá cao, nên không đi vay vốn được, dẫn đến một loạt dự án ách tắc.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 3 Tổng Công ty Phát điện vẫn thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khoảng 3 năm. Khi các Tổng Công ty Phát điện này đủ điều kiện cổ phần hóa sẽ tách khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thời điểm tách khi thị trường bán buôn cạnh tranh đi vào hoạt động vào năm 2015-2016.

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: “Thủ tướng yêu cầu khi tách thì Tổng công ty phát điện (Genco) phải khỏe. Cái khó nhất là có tổng công ty phát điện nợ trên vốn chủ sở hữu đến 5-6 lần. Thành lập mới, đi vay vốn không được, vì quá 3 lần là không được nhất là tổ chức quốc tế. Chính phủ yêu cầu EVN đi vay vốn về cho Genco vay lại, đảm bảo dòng tiền cho các dự án đầu tư không bị dán đoạn.”

Theo VOV