Thứ năm,  25/02/2021

Hà Nội biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Ngày 24-7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.Thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai việc đưa hàng về nông thôn... Cùng với phong trào của doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động cũng tích cực tham gia phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Sáu tháng đầu năm 2012, những giải pháp từ phong trào "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" đã đem lại gần 100 tỷ đồng cho các đơn vị. Trong dịp này, năm doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2011; 21 doanh nghiệp được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2011; 135 doanh nghiệp và 100 doanh nhân...
Ngày 24-7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai việc đưa hàng về nông thôn… Cùng với phong trào của doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động cũng tích cực tham gia phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Sáu tháng đầu năm 2012, những giải pháp từ phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” đã đem lại gần 100 tỷ đồng cho các đơn vị. Trong dịp này, năm doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2011; 21 doanh nghiệp được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2011; 135 doanh nghiệp và 100 doanh nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen năm 2011, 100 cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng “Sáng kiến – sáng tạo Thủ đô” năm 2012.

Theo Nhandan