Thứ tư,  30/09/2020

CPI tháng 7 giảm tiếp tục giảm 0,29%

Tổng cục Thống kê hôm nay 24-7 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên cả nước tiếp tục giảm 0,29% trong tháng 7. Tính chung từ đầu năm, lạm phát của toàn nền kinh tế đạt 2,22%.Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm, khiến mặt bằng giá hiện tại chỉ cao hơn so với giai đoạn cuối năm 2011 là 2,22%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI hiện tại tăng 5,35%.Trong đó, nhóm Giao thông và nhà ở - vật liệu xây dựng trở thành hai nhóm hàng có mức giảm mạnh nhất, lần lượt là 2,71% và 0,93%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng giảm giá 0,47%. Ngoài ra, dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục giảm nhẹ 0,08%.Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh nhất 3,36%, tiếp theo là các nhóm thuốc lá, giáo dục, văn hóa và giải trí…Cũng trong tháng 7, chỉ số giá vàng và USD cũng giảm nhẹ, lần lượt 0,31% và 0,05%. Tính chung từ đầu năm, vàng đã tăng giá khoảng 15%, trong khi giá USD là...

Tổng cục Thống kê hôm nay 24-7 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên cả nước tiếp tục giảm 0,29% trong tháng 7. Tính chung từ đầu năm, lạm phát của toàn nền kinh tế đạt 2,22%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI giảm, khiến mặt bằng giá hiện tại chỉ cao hơn so với giai đoạn cuối năm 2011 là 2,22%. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI hiện tại tăng 5,35%.

Trong đó, nhóm Giao thông và nhà ở – vật liệu xây dựng trở thành hai nhóm hàng có mức giảm mạnh nhất, lần lượt là 2,71% và 0,93%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng giảm giá 0,47%. Ngoài ra, dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục giảm nhẹ 0,08%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh nhất 3,36%, tiếp theo là các nhóm thuốc lá, giáo dục, văn hóa và giải trí…

Cũng trong tháng 7, chỉ số giá vàng và USD cũng giảm nhẹ, lần lượt 0,31% và 0,05%. Tính chung từ đầu năm, vàng đã tăng giá khoảng 15%, trong khi giá USD là 0,46%.

Theo Nhandan