Thứ bảy,  26/09/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 3,2%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tháng 7 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng tháng 7 giảm 4,3% so với tháng 6 nhưng lại tăng 9,4% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,6% và 4,2%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 2,2% và 14,4%.Nguồn: Tổng cục Thống kêLũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2011 (8,8%) và cùng kỳ năm 2010 (13,5%).Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng trong 7 tháng tăng 3,2% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2011 là 1,7%; nhưng ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tăng 4,3%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ là 11,9%.Tính theo các tỉnh và thành phố, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 4,7% so với cùng kỳ, Tp. HCM tăng 5,6%, Đà Nẵng tăng 5,1%, Bình Dương tăng 8,2%, Bắc Ninh tăng 30%, nhưng Bà Rịa -...

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tháng 7 tăng 3,2% so với tháng trướctăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp khai khoáng tháng 7 giảm 4,3% so với tháng 6 nhưng lại tăng 9,4% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,6% và 4,2%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 2,2% và 14,4%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Lũy kế 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2011 (8,8%) và cùng kỳ năm 2010 (13,5%).

Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng trong 7 tháng tăng 3,2% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2011 là 1,7%; nhưng ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ tăng 4,3%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ là 11,9%.

Tính theo các tỉnh và thành phố, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 4,7% so với cùng kỳ, Tp. HCM tăng 5,6%, Đà Nẵng tăng 5,1%, Bình Dương tăng 8,2%, Bắc Ninh tăng 30%, nhưng Bà Rịa – Vũng Tàu lại giảm 3,2%, Vĩnh Phúc giảm 5,6%, Phú Thọ giảm 4,5%.

Theo Dangcongsan.vn