Thứ sáu,  18/09/2020

Xây dựng kết cấu hạ tầng chương trình 135 ở Bình Gia còn chậm

LSO - Năm 2012, huyện Bình Gia có 22 danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn 2 tại 14 xã vùng III và 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng II. Trong đó có 8/14 xã được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành chương trình 135 cho lãnh đạo cấp xã. Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình do xã làm chủ đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn bất cập.Đường 135 vào thôn Nà Nèm, xã Minh Khai, huyện Bình GiaTrong 22 danh mục xây dựng được phê duyệt của Bình Gia có: 11 công trình giao thông; san ủi mặt bằng trường học 5 công trình; san ủi mặt bằng UBND xã 1 công trình; nhà văn hóa thôn 2 công trình; các lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt và cấp điện mỗi lĩnh vực có 1 công trình. Tổng vốn cho 22 danh mục xây dựng là trên 15 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, đến hết tháng 6/2012, có 5/22 công trình được khởi công,...

LSO – Năm 2012, huyện Bình Gia có 22 danh mục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn 2 tại 14 xã vùng III và 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng II. Trong đó có 8/14 xã được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tăng cường năng lực quản lý, điều hành chương trình 135 cho lãnh đạo cấp xã. Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình do xã làm chủ đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn bất cập.
Đường 135 vào thôn Nà Nèm, xã Minh Khai, huyện Bình Gia
Trong 22 danh mục xây dựng được phê duyệt của Bình Gia có: 11 công trình giao thông; san ủi mặt bằng trường học 5 công trình; san ủi mặt bằng UBND xã 1 công trình; nhà văn hóa thôn 2 công trình; các lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt và cấp điện mỗi lĩnh vực có 1 công trình. Tổng vốn cho 22 danh mục xây dựng là trên 15 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, đến hết tháng 6/2012, có 5/22 công trình được khởi công, các công trình còn lại đang được phòng chuyên môn của huyện thực hiện khâu thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt. Các chủ đầu tư cũng đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thực hiện giao dịch với Kho bạc theo quy định.
Theo ông Hoàng Đăng Tự, Trưởng phòng Dân tộc huyện Bình Gia, các xã được thụ hưởng chương trình phải xác định danh mục công trình xây dựng, danh mục này được thông qua kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân xã sau đó mới gửi UBND huyện để xây dựng kế hoạch trình tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, do các xã xây dựng danh mục đầu tư lớn gấp nhiều lần so với nguồn vốn được phân bổ và chưa sát với thực tế, dẫn tới phải xác định lại danh mục nhiều lần và đương nhiên dự án bị chậm tiến độ. Một khó khăn khác đó là năng lực làm chủ đầu tư của xã rất hạn chế, không nắm được quy trình, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, khi triển khai dự án còn nhiều lúng túng, thường dựa hoàn toàn vào đơn vị chuyên môn của huyện, các đơn vị tư vấn thực hiện. Điều này cũng dễ hiểu vì sao nhiều xã của Bình Gia không dám nhận làm chủ đầu tư xây dựng công trình 135. Ông Hoàng Văn Ấn, Chủ tịch UBND xã Mông Ân thừa nhận, khi được thụ hưởng chương trình 135 chưa bao giờ xã đề nghị huyện giao làm chủ đầu tư, bởi thủ tục triển khai dự án xây dựng cơ bản quá nhiều phức tạp, mặc dù hàng năm lãnh đạo xã, thôn đều được bồi dưỡng chương trình quản lý, triển khai, giám sát, xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình 135. Theo quy định của trung ương, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chương trình 135 nguồn vốn năm 2011 triển khai năm 2012 phải thực hiện xong và quyết toán toàn bộ đến hết ngày 31/12/2012.
Để bảo đảm tiến độ hoàn thành thực hiện chương trình 135 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh, ông Lăng Đình Thu, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết, huyện đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị từ chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, thi công chủ động khắc phục những khó khăn bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 10/2012 và thực hiện thanh, quyết toán xong toàn bộ nguồn vốn theo kế hoạch. Ngoài ra huyện cũng tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu chủ trương chính sách và tự giác giao mặt bằng, tạo thuận lợi cho công tác triển khai thi công các dự án thuộc chương trình 135.

Bài, ảnh: Công Quân