Thứ sáu,  25/09/2020

Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thủy sản

Theo văn bản báo cáo UBND thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa qua, các cơ quan chức năng đã xử phạt bốn công ty có nhiều sai phạm trong kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và để lao động nước ngoài làm việc, cư trú sai quy định của pháp luật, gồm: Công ty Song Phong, TNHH JK Fish, TNHH Xuân Thịnh, TNHH Hợp Nhất. Cụ thể:Công ty Song Phong (phường Cam Linh) bị xử phạt bốn triệu đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xử phạt 1,25 triệu đồng trong lĩnh vực an ninh - trật tự, vì để hai lao động người nước ngoài thường xuyên lưu trú trên bè cá của công ty nhưng không khai báo tạm trú, không thực hiện đúng các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.Công ty TNHH JK Fish có bè cá tại vùng nước thuộc tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, TP Cam Ranh, bị xử phạt 1,5 triệu...
Theo văn bản báo cáo UBND thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa qua, các cơ quan chức năng đã xử phạt bốn công ty có nhiều sai phạm trong kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và để lao động nước ngoài làm việc, cư trú sai quy định của pháp luật, gồm: Công ty Song Phong, TNHH JK Fish, TNHH Xuân Thịnh, TNHH Hợp Nhất. Cụ thể:

Công ty Song Phong (phường Cam Linh) bị xử phạt bốn triệu đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xử phạt 1,25 triệu đồng trong lĩnh vực an ninh – trật tự, vì để hai lao động người nước ngoài thường xuyên lưu trú trên bè cá của công ty nhưng không khai báo tạm trú, không thực hiện đúng các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH JK Fish có bè cá tại vùng nước thuộc tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, TP Cam Ranh, bị xử phạt 1,5 triệu đồng vì sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển.

Công ty TNHH Xuân Thịnh bị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mai Kỳ Xuân, Giám đốc Công ty Xuân Thịnh 1,25 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự – an toàn xã hội 10 triệu đồng do không khai báo tạm trú cho hai người nước ngoài thuê chỗ ở, chỗ làm việc thường xuyên tại công ty; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 23,6 triệu đồng do không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày…

Công ty TNHH Hợp Nhất bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động 17,5 triệu đồng, do sử dụng lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Ngoài ra, UBND thành phố Cam Ranh cũng phát hiện nhiều sai phạm và xử phạt hành chính hơn 47 triệu đồng ba cơ sở thu mua hải sản của các cá nhân Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mai, ông Nguyễn Văn Đào, do có nhiều sai phạm trong kinh doanh mua bán hải sản; không nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định; cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú…

Theo Nhandan