Thứ bảy,  16/01/2021

Kim ngạch xuất khẩu gạo từ đầu năm đạt 1,7 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu gạo từ đầu năm đạt 1,7 tỷ USD (Ảnh: V.T)- Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 3,7 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch khoảng 1,7 tỷ USD.Cụ thể, từ ngày 1-17/7, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 252.849 tấn, trị giá FOB 106,430 triệu USD, trị giá CIF 108,733 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1 đến ngày 17/7/2012 đạt 3,664 triệu tấn, trị giá FOB 1,672 tỷ USD, trị giá CIF 1,706 tỷ USD.Cũng theo VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL trong tuần trước loại thường dao động từ 5.150 - 5.250 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.300 - 5.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.850 - 6.950 đồng/kg tùy từng địa phương, giá gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.750 - 6.850 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.200 - 8.300 đồng/kg, gạo 15% tấm giá 7.750 - 7.850 đồng/kg và gạo 25% tấm giá khoảng 7.400 - 7.500...

Kim ngạch xuất khẩu gạo từ đầu năm đạt 1,7 tỷ USD (Ảnh: V.T)

– Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 3,7 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch khoảng 1,7 tỷ USD.

Cụ thể, từ ngày 1-17/7, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 252.849 tấn, trị giá FOB 106,430 triệu USD, trị giá CIF 108,733 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1 đến ngày 17/7/2012 đạt 3,664 triệu tấn, trị giá FOB 1,672 tỷ USD, trị giá CIF 1,706 tỷ USD.

Cũng theo VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL trong tuần trước loại thường dao động từ 5.150 – 5.250 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.300 – 5.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.850 – 6.950 đồng/kg tùy từng địa phương, giá gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.750 – 6.850 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.200 – 8.300 đồng/kg, gạo 15% tấm giá 7.750 – 7.850 đồng/kg và gạo 25% tấm giá khoảng 7.400 – 7.500 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Theo Dangcongsan.vn