Thứ năm,  21/01/2021

Ngân hàng Chính sách tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch

LSO- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tín dụng năm 2012, trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Chính Sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, công tác thu nợ được quan tâm đôn đốc từ các phòng giao dịch huyện, các tổ chức hội nhận ủy thác vốn, góp phần đảm bảo an toàn nguồn vốn vay quay vòng. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, hiện nay, Chi nhánh đang tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức hội, các ban, ngành liên quan, tạo điều kiện cho vay song song với công tác thu nợ, thu lãi. Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc giải ngân tại điểm giao dịch xã Gia CátNăm 2012, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được bổ sung thêm tổng nguồn vốn 173 tỷ đồng, trong đó vốn cho vay hộ nghèo 90 tỷ đồng, chương trình học sinh, sinh viên 32 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 5 tỷ đồng, nhà ở cho hộ nghèo 6,2 tỷ đồng… Ngay sau khi nhận được...

LSO- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tín dụng năm 2012, trong những tháng đầu năm, Ngân hàng Chính Sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, công tác thu nợ được quan tâm đôn đốc từ các phòng giao dịch huyện, các tổ chức hội nhận ủy thác vốn, góp phần đảm bảo an toàn nguồn vốn vay quay vòng. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, hiện nay, Chi nhánh đang tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức hội, các ban, ngành liên quan, tạo điều kiện cho vay song song với công tác thu nợ, thu lãi.
Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc giải ngân tại điểm giao dịch xã Gia Cát


Năm 2012, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được bổ sung thêm tổng nguồn vốn 173 tỷ đồng, trong đó vốn cho vay hộ nghèo 90 tỷ đồng, chương trình học sinh, sinh viên 32 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 5 tỷ đồng, nhà ở cho hộ nghèo 6,2 tỷ đồng… Ngay sau khi nhận được nguồn vốn giao, Chi nhánh đã căn cứ vào tình hình thực tế về lao động sản xuất, danh sách hộ nghèo, nhu cầu thuộc các đối tượng vay ở các địa phương để giao vốn cụ thể và chính xác cho các phòng giao dịch huyện. Theo đó, phòng giao dịch các huyện đã phối hợp với các tổ chức hội tuyên truyền về nguồn vốn mới, hướng dẫn cách làm hồ sơ vay cho các hộ dân theo đúng quy trình, thủ tục vay vốn đã quy định. Trong 6 tháng đầu năm, các phòng giao dịch huyện đã tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn, với tổng doanh số giải ngân mới hơn 270 tỷ đồng, cho 12.581 lượt hộ vay vốn. Nguồn vốn giải ngân nhiều nhất là chương trình hộ nghèo, 143,1 tỷ đồng; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 85,9 tỷ đồng và học sinh, sinh viên 19,45 tỷ đồng. Nguồn vốn được giải ngân đã và đang tiếp tục góp phần giúp nhiều hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt, xoá đói giảm nghèo ở các địa phương. Tuy nhiên, kế hoạch tổng dư nợ đến cuối năm là 1.560 tỷ đồng, nhưng hiện mới đạt 1.514 tỷ đồng. Vì vậy, Chi nhánh đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chương trình có doanh số cho vay còn thấp so với chỉ tiêu vốn được giao là chương trình học sinh, sinh viên và hộ nghèo về nhà ở. Ông Trần Việt Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho biết: “Hiện, chương trình học sinh, sinh viên mới giải ngân được 19,4/32 tỷ đồng, nhà ở hộ nghèo 2,6/6,2 tỷ đồng. Sở dĩ, hai chương trình này doanh số còn thấp là vì học sinh, sinh viên thường làm hồ sơ vay vào đầu năm học và các học kỳ mới, hộ nghèo làm nhà ở cũng thường vay vào cuối năm do họ xem ngày, xem tuổi làm nhà. Do vậy, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm này là các phòng giao dịch phải tập trung cho vay đối với hai chương trình đó, phấn đấu hoàn thành 99% kế hoạch cho vay, đồng thời đôn đốc thu nợ, thu lãi, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,8%.
Để thực hiện những nhiệm vụ này, hiện nay các phòng giao dịch tăng cường phối hợp với chính quyền các huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo và vận động các hộ được hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 khẩn trương thực hiện kế hoạch làm nhà trong những tháng cuối năm; phối hợp với các trường học để tuyên truyền, cập nhật danh sách các em mới vào trường có nhu cầu vay vốn. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về các khoản vay, có thông báo và đôn đốc kịp thời các khoản nợ sắp đến hạn. Thông qua công tác kiểm tra, rà soát nợ, Ngân hàng sẽ sớm có những biện pháp xử lý nợ đối với các hộ có điều kiện trả mà cố tình chây ỳ; xem xét gia hạn nợ, khoanh nợ đối với những hộ quá khó khăn.


Lâm Giang