Thứ bảy,  26/09/2020

Ngân hàng giảm lãi suất, cơ hội cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Phải nói rằng, trong thời điểm đang vô cùng khó khăn như hiện nay, những động thái giảm lãi suất liên tục đã thực sự có tác động rất tích cực, dần xóa đi bức tranh ảm đạm về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với niềm tin, hứng khởi mới, các doanh nghiệp trên địa bàn đang từng bước vượt khó, dần khôi phục trở lại vươn lên. Ông Lại Quốc Toản, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh chia sẻ: Từ năm 2009 đến nay, trước tác động của bối cảnh lạm phát, biến động của giá cả thị trường, đặc biệt là chịu một sức ép lãi suất quá nặng, các doanh nghiệp của tỉnh nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, có doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Việc giảm lãi suất là điều mà các doanh nghiệp chúng tôi mong đợi từ rất lâu, vì vậy từ đầu năm đến nay 4 lần giảm lãi suất, đặc biệt hiện còn được xem xét giảm lãi suất cho vay đối với các khoản nợ cũ và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nên đó thực sự là điều kiện rất tốt giúp doanh nghiệp chúng tôi bớt lo lắng, bớt khó khăn hơn, có hứng khởi, nỗ lực trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện, các doanh nghiệp đang chủ động nắm lấy cơ hội, xây dựng các phương án kinh doanh để tiếp cận nguồn vốn đầu tư, giải quyết hàng tồn kho, khôi phục kinh doanh… tạo những biến chuyển mới.

LSO-Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước có nhiều đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay; chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất và mới đây, theo Thông báo số 198/TB-NHNN, ngày 9/7/2012, các khoản nợ cũ của doanh nghiệp cũng được giảm lãi suất tối đa đến 15%. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc những quy định đó tới các ngân hàng thương mại trên địa bàn, góp phần lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng và tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh.
Khách hàng làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh
Sau nhiều đợt giảm lãi suất, hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang áp dụng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9%/năm, lãi suất huy động kì hạn từ 12 tháng trở lên áp dụng mức từ 10%-12%/năm, lãi suất cho vay từ 12%-19,5%/năm. Ngoài thực hiện đúng những mức lãi suất chung theo quy định, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét ưu tiên đầu tư tín dụng đối với các dự án trọng điểm, khả thi, tập trung hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Trên tinh thần ưu tiên, tạo điều kiện cho vay thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng cho vay với tổng dư nợ đạt 8.880 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 88 tỷ đồng, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Thông tư số 14/2010/TT-NHNN đạt 1.844 tỷ đồng chiếm 20,8%, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 4.731 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng dư nợ toàn địa bàn.
Với dư nợ đó, 622 doanh nghiệp đang được sử dụng vốn trong sản xuất, kinh doanh. Lãi suất liên tục giảm, đặc biệt, mới đây, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Thông báo số 198/TB-NHNN, ngày 9/7/2012, trọng tâm là quán triệt việc thực hiện lãi suất trần huy động và giảm lãi suất cho vay tới các ngân hàng thương mại đã mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Theo đó, các ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất cho vay đối với các khoản nợ cũ của các doanh nghiệp đến tối đa 15%/năm ngay trong tháng 7/2012. Thực hiện quy định này, các ngân hàng thương mại đã xem xét, điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp đối với các khoản vay của các doanh nghiệp. Hiện, tổng dư nợ được cơ cấu lại là 344,3 tỷ đồng, tổng dư nợ được giảm lãi suất 3.854 tỷ đồng (lãi suất trên hợp đồng tín dụng là 16,5-21,5%, lãi suất sau khi giảm còn 12%-19,5%/năm, trong đó một số nhóm ngành ưu tiên mức lãi suất là dưới 15%/năm).
Phải nói rằng, trong thời điểm đang vô cùng khó khăn như hiện nay, những động thái giảm lãi suất liên tục đã thực sự có tác động rất tích cực, dần xóa đi bức tranh ảm đạm về hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với niềm tin, hứng khởi mới, các doanh nghiệp trên địa bàn đang từng bước vượt khó, dần khôi phục trở lại vươn lên. Ông Lại Quốc Toản, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh chia sẻ: Từ năm 2009 đến nay, trước tác động của bối cảnh lạm phát, biến động của giá cả thị trường, đặc biệt là chịu một sức ép lãi suất quá nặng, các doanh nghiệp của tỉnh nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, có doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Việc giảm lãi suất là điều mà các doanh nghiệp chúng tôi mong đợi từ rất lâu, vì vậy từ đầu năm đến nay 4 lần giảm lãi suất, đặc biệt hiện còn được xem xét giảm lãi suất cho vay đối với các khoản nợ cũ và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nên đó thực sự là điều kiện rất tốt giúp doanh nghiệp chúng tôi bớt lo lắng, bớt khó khăn hơn, có hứng khởi, nỗ lực trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện, các doanh nghiệp đang chủ động nắm lấy cơ hội, xây dựng các phương án kinh doanh để tiếp cận nguồn vốn đầu tư, giải quyết hàng tồn kho, khôi phục kinh doanh… tạo những biến chuyển mới.

Lâm Như