Thứ sáu,  18/09/2020

65 học viên được đào tạo chuyên đề marketting địa phương trong hợp tác công tư

LSO- Trong 3 ngày, từ 25 đến hết ngày 27/7/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa đào tạo chuyên đề: maketting địa phương trong hợp tác công tư, chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật về “phổ biến kiến thức về xây dựng các mô hình hợp tác công tư”. Tham gia khóa đào tạo có 65 học viên, là đại diện của các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng, ban của huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan trình bày chuyên đề tại khóa đào tạo.Đây là một chương trình đào tạo bổ ích, chuyên sâu theo chuyên đề được tổ chức tại Lạng Sơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được học tập các nội dung: Mục tiêu, công cụ, mô hình hợp tác trong phát triển kinh tế địa phương; hợp tác công tư, cơ hội cho phát triển kinh tế địa phương; nội dung cơ bản về marketting; công cụ và quy...

LSO- Trong 3 ngày, từ 25 đến hết ngày 27/7/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa đào tạo chuyên đề: maketting địa phương trong hợp tác công tư, chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật về “phổ biến kiến thức về xây dựng các mô hình hợp tác công tư”. Tham gia khóa đào tạo có 65 học viên, là đại diện của các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng, ban của huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan trình bày chuyên đề tại khóa đào tạo.


Đây là một chương trình đào tạo bổ ích, chuyên sâu theo chuyên đề được tổ chức tại Lạng Sơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được học tập các nội dung: Mục tiêu, công cụ, mô hình hợp tác trong phát triển kinh tế địa phương; hợp tác công tư, cơ hội cho phát triển kinh tế địa phương; nội dung cơ bản về marketting; công cụ và quy trình tiếp thị địa phương, vai trò của hợp tác công tư; hoạch định chiến lược marketting; xác định hình tượng, thương hiệu, quảng bá và thực hiện marketting địa phương. Trong quá trình đào tạo các học viên đã dành thời gian trao đổi, thảo luận và nắm bắt, tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng một cách khoa học vào từng lĩnh vực, từng ngành, và trong từng địa phương.


Mai Hoa - Anh Dũng