Thứ bảy,  16/01/2021

Nhiều chủ trại sản xuất tôm giống ở Cà Mau thua lỗ nặng

Nhiều tháng qua, sản xuất tôm giống luôn thất bại, tình trạng tôm giống bị chết thường xảy ra.Từ đầu năm đến nay, gần 50 trại sản xuất tôm giống ở Cà Mau đã ngừng hoạt động, hàng trăm trại khác hoạt động cầm chừng, nhiều trại bị thua lỗ nặng. Đây là hậu quả của nhiều năm các chủ trại tôm giống tỉnh Cà Mau chịu nhiều áp lực trong việc thực hiện chủ trương bảo đảm cung cấp 12 tỷ con tôm giống mỗi năm cho người nuôi tôm vào năm 2015.Nguyên nhân là do nhiều tháng qua, sản xuất tôm giống luôn thất bại, tình trạng tôm giống bị chết thường xảy ra. Giá tôm giống tăng 20% so với cùng kỳ nhưng người sản xuất tôm giống vẫn bị thua lỗ. Người nuôi tôm tới trại sản xuất tôm giống mua tôm về nuôi không phải trả tiền mặt, mà ký nợ theo kiểu gối đầu. Đến mùa thu hoạch mới trả tiền cho trại tôm giống.Để doanh nghiệp sản xuất tôm giống khôi phục sản xuất, chính quyền tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn với mức lãi suất...

Nhiều tháng qua, sản xuất tôm giống luôn thất bại, tình trạng tôm giống bị chết thường xảy ra.

Từ đầu năm đến nay, gần 50 trại sản xuất tôm giống ở Cà Mau đã ngừng hoạt động, hàng trăm trại khác hoạt động cầm chừng, nhiều trại bị thua lỗ nặng. Đây là hậu quả của nhiều năm các chủ trại tôm giống tỉnh Cà Mau chịu nhiều áp lực trong việc thực hiện chủ trương bảo đảm cung cấp 12 tỷ con tôm giống mỗi năm cho người nuôi tôm vào năm 2015.

Nguyên nhân là do nhiều tháng qua, sản xuất tôm giống luôn thất bại, tình trạng tôm giống bị chết thường xảy ra. Giá tôm giống tăng 20% so với cùng kỳ nhưng người sản xuất tôm giống vẫn bị thua lỗ. Người nuôi tôm tới trại sản xuất tôm giống mua tôm về nuôi không phải trả tiền mặt, mà ký nợ theo kiểu gối đầu. Đến mùa thu hoạch mới trả tiền cho trại tôm giống.

Để doanh nghiệp sản xuất tôm giống khôi phục sản xuất, chính quyền tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn với mức lãi suất phù hợp; khuyến khích tư nhân có điều kiện mở trại sản xuất tôm giống, nhà nước sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp trong việc giảm thuế 3 năm đầu, ưu tiên về mặt bằng cho nhà sản xuất…

Theo VOV