Thứ hai,  25/01/2021

Cả nước xuất khẩu gần bốn triệu tấn gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 7, cả nước xuất khẩu thêm 548.757 tấn gạo, kim ngạch (trị giá CIF) đạt 230,878 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt gần bốn triệu tấn gạo, kim ngạch 1,8 tỷ USD. Tính đến hết tháng 7, Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu hơn sáu triệu tấn gạo, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.Nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua lúa tạm trữ và xuất khẩu gạo thuận lợi, giá lúa khô tại kho khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng. Hiện giá lúa loại thường 5.100 - 5.200 đồng/kg, lúa dài 5.300 - 5.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 6.800 - 6.900 đồng/kg, gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.150 - 8.250...
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong tháng 7, cả nước xuất khẩu thêm 548.757 tấn gạo, kim ngạch (trị giá CIF) đạt 230,878 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt gần bốn triệu tấn gạo, kim ngạch 1,8 tỷ USD. Tính đến hết tháng 7, Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu hơn sáu triệu tấn gạo, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua lúa tạm trữ và xuất khẩu gạo thuận lợi, giá lúa khô tại kho khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng. Hiện giá lúa loại thường 5.100 – 5.200 đồng/kg, lúa dài 5.300 – 5.400 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 6.800 – 6.900 đồng/kg, gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.150 – 8.250 đồng/kg…

Theo Nhandan