Thứ tư,  20/01/2021

Nam Định: Hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Để chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu và có sức lan toả, UBND tỉnh Nam Định đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho các xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM. Theo đó, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của T.Ư khoảng 55 tỷ đồng, UBND tỉnh Nam Định bố trí 110 tỷ đồng hỗ trợ cho 85 xã, thị trấn xây dựng NTM (mỗi địa phương 1,69 tỷ đồng); đối với 10 xã điểm cấp đủ 10 tỷ đồng/xã.Từ đầu năm đến nay, tỉnh còn huy động được trên 360 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực khác nhau để xây dựng NTM. Trong đó, vốn nhân dân đóng góp hơn 50 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 82 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 22 tỷ đồng và các nguồn vốn khác.Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh ban hành nhiều cơ chế phát triển sản xuất và xây dựng NTM mang tính đột phá như chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn; quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nâng cấp chợ, trạm y tế và trụ sở xã; quyết...

Để chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu và có sức lan toả, UBND tỉnh Nam Định đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho các xã, thị trấn tham gia xây dựng NTM. Theo đó, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của T.Ư khoảng 55 tỷ đồng, UBND tỉnh Nam Định bố trí 110 tỷ đồng hỗ trợ cho 85 xã, thị trấn xây dựng NTM (mỗi địa phương 1,69 tỷ đồng); đối với 10 xã điểm cấp đủ 10 tỷ đồng/xã.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh còn huy động được trên 360 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực khác nhau để xây dựng NTM. Trong đó, vốn nhân dân đóng góp hơn 50 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 82 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 22 tỷ đồng và các nguồn vốn khác.

Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh ban hành nhiều cơ chế phát triển sản xuất và xây dựng NTM mang tính đột phá như chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn; quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nâng cấp chợ, trạm y tế và trụ sở xã; quyết định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

Chủ trương của địa phương trong chỉ đạo xây dựng NTM là “làm từ ngoài đồng về làng, làm từ xóm lên xã”. Chỉ đạo và phát động sâu rộng phong trào nhà nhà hoàn thành đủ ba công trình vệ sinh; cải tạo ao, vườn, sân, ngõ, xây dựng nếp sống văn hoá, tăng cường tình làng nghĩa xóm và bảo đảm ổn định an ninh nông thôn.

Theo Nhandan