Thứ ba,  22/09/2020

Khởi công đường Bản Nằm- Bình Độ – Đào Viên đấu nối với đường tuần tra biên giới

Theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh, dự án đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (thuộc đường huyện 02) là công trình đường bộ quan trọng đấu nối với đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Tràng Định. Dự án có tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, do trung ương ghi vốn thực hiện trong giai đoạn 2012-2015, với tổng chiều dài thi công là 32 km chạy qua các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Đào Viên, mặt đường rộng 6,5m, lề đường rộng 2,5m. Toàn bộ mặt đường được sử dụng kết cấu mặt bê tông xi măng dày 24cm, toàn tuyến xây dựng mới 4 cầu dầm lớn trong đó có 1 cầu bê tông dự ứng lực bắc qua sông Kỳ Cùng dài 198m. Tổng diện tích sử dụng đất để xây dựng công trình là 56 ha. Đây là công trình đường giao thông quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng do tỉnh làm chủ đầu tư.

LSO-Ngày 29/7/2012, tại đồn Biên phòng Bình Nghi, huyện Tràng Định, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đã tổ chức triển khai thi công công trình đường Bản Nằm – Bình Độ – Đào Viên đấu nối với đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn huyện Tràng Định.
Nhà thầu thi công tập kết máy móc thi công xây dựng công trình
đường Bản Nằm- Bình Độ – Đào Viên (Tràng Định)
Theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh, dự án đường Bản Nằm – Bình Độ – Đào Viên (thuộc đường huyện 02) là công trình đường bộ quan trọng đấu nối với đường tuần tra biên giới trên địa bàn huyện Tràng Định. Dự án có tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, do trung ương ghi vốn thực hiện trong giai đoạn 2012-2015, với tổng chiều dài thi công là 32 km chạy qua các xã Quốc Việt, Kháng Chiến, Đào Viên, mặt đường rộng 6,5m, lề đường rộng 2,5m. Toàn bộ mặt đường được sử dụng kết cấu mặt bê tông xi măng dày 24cm, toàn tuyến xây dựng mới 4 cầu dầm lớn trong đó có 1 cầu bê tông dự ứng lực bắc qua sông Kỳ Cùng dài 198m. Tổng diện tích sử dụng đất để xây dựng công trình là 56 ha. Đây là công trình đường giao thông quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng do tỉnh làm chủ đầu tư.

Công Quân