Thứ ba,  28/01/2020

Ký thỏa thuận dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam

Thông qua LHQ phía Luxembourg đóng góp 8,1 triệu USD để hỗ trợ các chương trình, dự án ở Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận cấp Bộ về dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam giai đoạn 3 (E Regulation Vietnam phase III) giữa Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ hợp tác Phát triển và hoạt động nhân đạo Luxembourg - bà Marie-Josée Jacob và Điều phối viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam - bà Pratibha Mehta.Tiếp theo, đại diện Luxembourg và LHQ đã ký kết các thỏa thuận về hỗ trợ của Luxembourg cho các chương trình, dự án thuộc khuôn khổ sáng kiến “Thống nhất hành động DaO” của LHQ tại Việt Nam để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án thuộc 3 lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch chung đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ giai đoạn 2012-2016. Phần đóng góp giá 8,1 triệu USD của Luxembourg, thuộc hợp phần đa phương trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Định hướng giữa Việt Nam...

Thông qua LHQ phía Luxembourg đóng góp 8,1 triệu USD để hỗ trợ các chương trình, dự án ở Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận cấp Bộ về dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam giai đoạn 3 (E Regulation Vietnam phase III) giữa Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ hợp tác Phát triển và hoạt động nhân đạo Luxembourg – bà Marie-Josée Jacob và Điều phối viên Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam – bà Pratibha Mehta.
Tiếp theo, đại diện Luxembourg và LHQ đã ký kết các thỏa thuận về hỗ trợ của Luxembourg cho các chương trình, dự án thuộc khuôn khổ sáng kiến “Thống nhất hành động DaO” của LHQ tại Việt Nam để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án thuộc 3 lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch chung đã ký giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ giai đoạn 2012-2016. Phần đóng góp giá 8,1 triệu USD của Luxembourg, thuộc hợp phần đa phương trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Định hướng giữa Việt Nam và Luxembourg giai đoạn 2011-2015.
Các thỏa thuận được ký kết bao gồm: Hỗ trợ trực tiếp cho Quỹ Kế hoạch chung trị giá 800.000 USD; 3 triệu USD là khoản hỗ trợ cho các lĩnh vực ưu tiên về giáo dục và y tế trong Kế hoạch chung 2012-2016. Và 2 dự án, đó là: Dự án nâng cao năng lực ứng phó của phụ nữ với Biến đổi khí hậu với ngân sách tài trợ là 1,3 triệu USD. Dự án do Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp thực hiện với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên với ngân sách tài trợ là 2,485 triệu USD. Dự án do Quỹ Nhi đồng của LHQ phối hợp thực hiện với UBND tỉnh Điện Biên.
Cuối cùng là tài trợ cho Dự án “Hệ thống quy định điện tử Việt Nam” thông qua Tổ chức Hội nghị của LHQ về thương mại phát triển phối hợp thực hiện với Cục Đầu tư nước ngoài.
Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam cam kết các tổ chức LHQ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ từ Chính phủ Luxembourg nói riêng và các đối tác phát triển nói chung.

Theo VOV