Thứ hai,  16/12/2019

Tăng cường quản lý xe ô-tô ngoại giao hết hạn tạm nhập

Ngày 13-11, Bộ Công an cho biết, vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với loại xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài đã hết hạn công tác lưu hành sử dụng tại Việt Nam, nhưng không làm thủ tục tái xuất để tránh phải nộp nhiều loại thuế.Cụ thể, Bộ Công an kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam không kiểm định xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài có giấy đăng ký đã hết hạn sử dụng. Bộ Công an sẽ tiến hành tổng kiểm tra trong cả nước và tổ chức cấp đổi biển số và quy định lại mầu sơn, biển số xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài, để từ đó rà soát phát hiện xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài đã tổ chức chuyển nhượng cho một số tổ chức, cá nhân trong nước sử dụng. Bộ Công an sẽ dành thời gian tổ chức tuyên truyền, vận động, sau đó, nếu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ngoại giao, xe biển số...
Ngày 13-11, Bộ Công an cho biết, vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với loại xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài đã hết hạn công tác lưu hành sử dụng tại Việt Nam, nhưng không làm thủ tục tái xuất để tránh phải nộp nhiều loại thuế.

Cụ thể, Bộ Công an kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam không kiểm định xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài có giấy đăng ký đã hết hạn sử dụng. Bộ Công an sẽ tiến hành tổng kiểm tra trong cả nước và tổ chức cấp đổi biển số và quy định lại mầu sơn, biển số xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài, để từ đó rà soát phát hiện xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài đã tổ chức chuyển nhượng cho một số tổ chức, cá nhân trong nước sử dụng. Bộ Công an sẽ dành thời gian tổ chức tuyên truyền, vận động, sau đó, nếu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ngoại giao, xe biển số nước ngoài không tự giác đến cơ quan chức năng làm thủ tục, thực hiện nộp thuế theo quy định, khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Nhandan