Thứ bảy,  24/08/2019

Hải quan Lạng Sơn hiện đại hóa thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện kiểm tra, kiểm soát; thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai thủ tục hải quan điện tử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, khách du lịch qua lại các cửa khẩu.
Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn làm thủ tục xuất, nhập khẩu cho khách hàng.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh hiện đại hóa phương tiện kiểm tra, kiểm soát; thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai thủ tục hải quan điện tử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, khách du lịch qua lại các cửa khẩu.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Hoàng Khánh Hòa cho biết: Triển khai thủ tục Hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NÐ-CP của Chính phủ và Thông tư 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện thủ tục Hải quan điện tử, qua đó tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, giảm bớt giấy tờ trong bộ hồ sơ. Ðể tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) và hạn chế nợ xấu, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tiến hành tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2013 tại các Chi cục: Chi Ma, Hữu Nghị, Cốc Nam, Tân Thanh, đồng thời phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp xuất, nhập khẩu (XNK) tiêu biểu qua địa bàn Lạng Sơn năm 2012.

Ðây là một trong những điểm nổi bật mà ngành hải quan Lạng Sơn hiện đại hóa thủ tục hành chính là việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nghiệp vụ. Ðiều này đã tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hải quan trong việc cải cách TTHC; tạo sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp và hành khách xuất, nhập cảnh. Nhờ đó, ngành đã thực hiện triển khai khai hải quan từ xa tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu, tiến đến thực hiện thủ tục thông quan điện tử tại Chi cục Hải quan các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma…

Chi Cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Ðoàn Tuấn Anh cho biết: Từ đầu năm đến nay, hơn 85% công việc của Chi cục được thực hiện bằng công nghệ thông tin. Phần lớn các loại tờ khai, phương tiện được doanh nghiệp đăng ký qua mạng in-tơ-nét. Cán bộ hải quan nhận thông tin, kiểm tra, xác định tính hợp lệ của thủ tục nhằm tránh sai sót; đồng thời phản hồi ngay để doanh nghiệp biết thủ tục có được chấp nhận hay không, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Với cách làm này, cán bộ hải quan thu thập thông tin của các doanh nghiệp nhanh hơn, phân tích mức độ rủi ro của lô hàng cao hơn, sau đó hệ thống xử lý kiểm tra nếu không có tính rủi ro sẽ miễn kiểm tra. Việc thực hiện thủ tục kiểm tra “một cửa, một điểm dừng” giữa Hải quan cửa khẩu hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã đánh dấu bước đột phá quan trọng về cải cách TTHC…

Quý I-2013, Cục Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục cho 151.132 lượt khách XNC qua cửa khẩu Hữu Nghị và ga đường sắt quốc tế Ðồng Ðăng, tăng 9% so với cùng kỳ 2012; làm thủ tục cho 25.377 bộ tờ khai hàng hóa XNK, với tổng kim ngạch XNK đạt 496 triệu USD (tăng 56% so với cùng kỳ năm 2012). Năm 2013, dự toán giao cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thu NSNN từ hoạt động XNK qua địa bàn là 2.450 tỷ đồng. Ðể hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan tỉnh đã giao chỉ tiêu cho từng đơn vị Hải quan trực thuộc tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tránh gian lận về giá thuế, tích cực thu hồi nợ đọng thuế… Hiện nay, các chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng phương pháp quản lý rủi ro từ trước kiểm tra sang sau kiểm tra, từ kiểm tra thực tế 100% sang kiểm tra xác suất; từ kiểm tra theo ý muốn chủ quan của cán bộ hải quan sang kiểm tra theo lệnh dựa trên dữ liệu của hệ thống công nghệ thông tin; từ kiểm tra thủ công từng bước sang kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật. Nhờ đó, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa hiện chỉ còn dưới 40%, trong đó kiểm tra toàn bộ còn dưới 20%. Nhờ đó, đã thuận lợi thông quan nhanh chóng và đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và cán bộ quản lý hải quan.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh Vy Mạnh Hồng, để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Chi Cục Hải quan Tân Thanh đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách cho các tổ trực thuộc chi cục…

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Lạng Sơn triển khai tại các  cửa khẩu hệ thống máy soi công-ten-nơ; máy soi hành lý; cân điện tử… Qua đó, hằng ngày số lượng lớn hàng hóa xuất, nhập khẩu và phương tiện của khách xuất, nhập cảnh, cùng với hàng nghìn tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đều được kiểm tra chặt chẽ. Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cũng tập trung triển khai sớm một số công việc khai hải quan điện tử, chữ ký số giúp doanh nghiệp và khách du lịch không phải trực tiếp đến cơ quan hải quan làm thủ tục; xây dựng website Cục Hải quan Lạng Sơn để cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn, tăng thu ngân sách nhà nước và hạn chế nợ xấu…

Theo Nhandan