Thứ bảy, 20/04/2019

Lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 601/QÐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để hỗ trợ các DNNVV có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp mục đích hoạt động của Quỹ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 601/QÐ-TTg thành lập Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để hỗ trợ các DNNVV có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp mục đích hoạt động của Quỹ.

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, thực hiện hỗ trợ tài chính cho các DNNVV thông qua phương thức ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc các ngân hàng thương mại đủ điều kiện cho vay các DNNVV có nhu cầu vay vốn đáp ứng quy định. Ngân sách Nhà nước sẽ cấp 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Nhandan