Thứ ba, 23/04/2019

Kim ngạch xuất khẩu tôm đông lạnh của Bạc Liêu tăng 50%

Tháng 4-2013, xuất khẩu tôm đông lạnh của Bạc Liêu tăng  cao cả về lượng và giá trị, với hơn 2.800 tấn, đạt giá trị hơn 27 triệu USD, nâng tổng số tôm đông lạnh xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm lên 8.300 tấn, đạt kim ngạch hơn 84 triệu USD, tăng 50% so cùng kỳ năm trước.

Tháng 4-2013, xuất khẩu tôm đông lạnh của Bạc Liêu tăng  cao cả về lượng và giá trị, với hơn 2.800 tấn, đạt giá trị hơn 27 triệu USD, nâng tổng số tôm đông lạnh xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm lên 8.300 tấn, đạt kim ngạch hơn 84 triệu USD, tăng 50% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó có nhiều thị trường xuất khẩu mới từ các nước châu Á, một số nước Ả Rập, Ô-xtrây-li-a, Hồng Công (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Mặc dù xuất khẩu tăng, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vẫn đang gặp khó khi tiếp cận vốn từ ngân hàng, cho nên chưa chủ động được trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lâu dài, mà chỉ mua nguyên liệu chế biến theo từng hợp đồng…

Nhandan