Thứ sáu, 26/04/2019

Nông dân được hưởng lợi từ chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, nhờ chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo của Chính phủ kịp thời nên đã giúp giá lúa gạo ổn định, nhờ đó giúp nông dân được hưởng lợi gián tiếp từ chính sách này.
 
 

 

 

 Ảnh minh họa. (nguồn: P.H)

 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, nhờ chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo của Chính phủ kịp thời nên đã giúp giá lúa gạo ổn định, nhờ đó giúp nông dân được hưởng lợi gián tiếp từ chính sách này.

Được biết, tính đến tháng 4, các đầu mối thu mua tạm trữ thóc gạo vụ Đông Xuân đã hoàn thành kế hoạch mua 1 triệu tấn quy gạo được giao. Giá thu mua lúa đảm bảo được mức giá định hướng mong muốn với mức 5.100 – 5.300 đồng/kg, tăng bình quân 100 – 200 đồng/kg, đảm bảo người sản xuất có lãi trên 30%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, trong thời gian tới để tiếp tục giúp người nông dân trồng lúa yên tâm sản xuất sẽ tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi, trong đó, tiếp tục chú trọng đến việc tạm trữ lúa gạo vì làm được điều này sẽ góp phần tác động đến thị trường, giữ giá ổn định. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa tính liên kết giữa thương nhân chế biến, xuất khẩu gạo với người trồng lúa để nâng cao chất lượng chế biến, xuất khẩu gạo; đồng thời, xây dựng cơ chế phát triển cánh đồng mẫu lớn quy mô và tập trung hơn đảm bảo có lợi cho người nông dân.

Dangcongsan