Thứ tư, 24/04/2019

Huy động thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 6.000 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: hai năm (3.000 tỷ đồng) và ba năm (3.000 tỷ đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 6.000 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: hai năm (3.000 tỷ đồng) và ba năm (3.000 tỷ đồng).

  Trái phiếu kỳ hạn ba năm có tới 22 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.790 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,49-8,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ba năm với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,12%/năm). Như vậy, với 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ huy động được trong phiên đấu thầu, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 61.473,57 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.

Nhandan