Thứ bảy, 20/04/2019

Ninh Bình tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày 24-4, tại TP Ninh Bình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2012 của tỉnh Ninh Bình.

Ngày 24-4, tại TP Ninh Bình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2012 của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng đại diện UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và hơn 30 doanh nghiệp đại diện hàng chục nghìn doanh nghiệp trong tỉnh tham dự.

Theo đó, năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh được sử dụng như một công cụ quan trọng để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế của các tỉnh trong cả nước.

Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, song năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ ba trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Trong chín chỉ số cấu thành năng lực cạnh tranh, có các tiêu chí về tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tính minh bạch và tiếp cận thông tin… của Ninh Bình được coi là nổi trội.

Để phát huy kết quả đạt được, tỉnh Ninh Bình đề ra giải pháp nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện, nâng cao chỉ số PCI trong năm 2013.

Đó là, tăng cường công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, đất đai, quy hoạch phát triển ngành nghề để bảo đảm mục tiêu phát triển, đầu tư có hiệu quả bền vững.

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy hoạch đã phê duyệt, chỉ điều chỉnh khi có luận cứ đầy đủ, xác đáng.

Chủ động, linh hoạt trong hoạt động xúc tiến đầu tư, bổ sung các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư thông thoáng.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp hướng dẫn, thẩm tra, hoàn thiện các thủ tục cấp phép cho các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực: cấp quyền sử dụng đất, chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép xây dựng…

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong các khâu cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư. Giảm tối đa các cuộc thanh, kiểm tra khi doanh nghiệp chưa có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020, xây dựng kế hoạch cụ thể, linh hoạt sát với nhu cầu của doanh nghiệp, để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nhandan