Thứ ba, 23/04/2019

Triển khai nhiều gói tín dụng hấp dẫn

ANZ giảm 4,0%/năm lãi suất cho vay mua nhà; Ngân hàng TMCP Tiên Phong áp dụng lãi suất tối đa 11,5%/năm cho vay tiêu dùng...

ANZ giảm 4,0%/năm lãi suất cho vay mua nhà; Ngân hàng TMCP Tiên Phong áp dụng lãi suất tối đa 11,5%/năm cho vay tiêu dùng…

Ngân hàng Nhà nước cho biết, một số NHTM đã triển khai gói tín dụng hấp dẫn như: Ngân hàng TMCP Tiên Phong áp dụng lãi suất cho vay tối đa 11,5%/năm trong năm đầu tiên đối với khoản vay tín chấp, vay tiêu dùng, vay mua ôtô, sửa chữa nhà cửa…; Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) giảm đến 4,0%/năm lãi suất cho vay mua nhà/vay thế chấp nhà trong 3 tháng đầu tiên, chương trình áp dụng từ 15/4-5/7/2013.

Hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 9-11%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác ở mức 11-13%/năm ở khối NHTM Nhà nước, 12-15%/năm ở khối NHTM cổ phần; trong đó, một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được các NHTM cho vay với mức lãi suất chỉ từ 9-10%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8,5%/năm đối với trung và dài hạn.   

Hiện nay, lãi suất huy động của TCTD phổ biến ở mức 1-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6-7,5%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 9,5-10,5%/năm.

Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.

VOV