Thứ bảy, 20/04/2019

Bốn tháng, thu hút FDI tăng 17% so với cùng kỳ năm trước

Cục Ðầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) ngày 25-4 cho biết, tính chung bốn tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm là hơn 8,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012.

Cục Ðầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) ngày 25-4 cho biết, tính chung bốn tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng thêm là hơn 8,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012.

 Trong đó, có 341 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 4,8 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ và 121 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,34 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với 164 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 7,4 tỷ USD, chiếm 90,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cùng với vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện cũng tăng khi bốn tháng đầu năm ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 3,75 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhandan