Thứ hai, 22/04/2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2013 tăng 5,8%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước tháng tư tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,7%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước tháng tư tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,7%.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (thấp hơn mức tăng 5,9% của cùng kỳ năm 2012). Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,1% (cùng kỳ năm trước tăng 3%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5% (cùng kỳ năm trước tăng 6%); sản xuất và phân phối điện tăng 9% (cùng kỳ năm trước tăng 12,9%); cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 8,8% (bằng mức tăng của cùng kỳ năm trước).

Đáng chú ý, trong 5% mức tăng chung của bốn tháng, ngành khai thác đóng góp 0,4 điểm phần trăm; ngành chế biến, chế tạo đóng góp 3,9 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện đóng góp 0,6 điểm phần trăm và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như sản xuất da tăng 17,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 15,9%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 14,1%; sản xuất đồ uống tăng 13,7%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 11,8%.

Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 5,3%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 3,9%; khai thác dầu thô và khí tự nhiên tăng 3,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 3,9%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 3,8%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 0,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học giảm 2%; khai thác than cứng và than non giảm 2,5%.

Báo cáo cũng cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp bốn tháng đầu năm 2013 của một số tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; Đồng Nai tăng 7%; Bình Dương tăng 8,6%; Hà Nội tăng 4,7%; Hải Phòng tăng 2,5%; Bắc Ninh tăng 7,6%; Vĩnh Phúc tăng 15,1%; Cần Thơ tăng 5,8%; Hải Dương tăng 7,7%; Đà Nẵng tăng 10,7%.

Dangcongsan