Thứ tư,  11/12/2019

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 8,67 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 4-2013, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,37 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bốn tháng đầu năm ước đạt 8,67 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 4-2013, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,37 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bốn tháng đầu năm ước đạt 8,67 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính như gạo, cà-phê, cao-su, chè, tiêu, điều ước đạt 4,54 tỷ USD. Có bốn mặt hàng xuất khẩu đạt hơn một tỷ USD là: gạo (1,04 tỷ USD), cà-phê (1,3 tỷ USD), thủy sản (1,7 tỷ USD), gỗ và sản phẩm gỗ (1,6 tỷ USD).

Nhandan