Thứ tư, 24/04/2019

4 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 3,341 tỷ USD

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2013, khu vực DN FDI xuất siêu 3,341 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 722 triệu USD.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2013, khu vực DN FDI xuất siêu 3,341 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 722 triệu USD.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), trong 4 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (kể cả dầu thô) dự kiến đạt 25,527 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 64,69% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 23,046 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ 2012 và chiếm 58,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Cùng với đó, nhập khẩu của khu vực FDI 4 tháng đầu năm năm 2013 đạt 21,763 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm hơn 54,16% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2013, khu vực FDI xuất siêu 3,341 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 722 triệu USD./.

Theo VOV