Thứ năm,  12/12/2019

Huy động 5.350 tỷ đồng trái phiếu do Kho Bạc Nhà nước phát hành

Ngày 13/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 2 trong tháng 5 trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu trong phiên là 7.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng thời hạn 2 năm, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.
 
 

 

Ngày 13/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 2 trong tháng 5 trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu trong phiên là 7.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng thời hạn 2 năm, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm và 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 24 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.450 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-8,00%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,13%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm chỉ có 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,00-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.350 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm.

Như vậy, tính cả kết quả huy động của phiên đấu thầu ngày 11/1/2013, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 73.274 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay.

Theo Dangcongsan