Thứ năm,  13/08/2020

Nhiều ngành có chỉ số tồn kho thấp

Theo Tổng Cục Thống kê, một số ngành có chỉ số tồn kho thấp hoặc giảm là sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 7,2%; dệt tăng 2,9%; sản xuất trang phục giảm 1,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 19,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 25,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 52,5%.

Theo Tổng Cục Thống kê, một số ngành có chỉ số tồn kho thấp hoặc giảm là sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 7,2%; dệt tăng 2,9%; sản xuất trang phục giảm 1,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 19,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 25,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 52,5%.

 

Nhiều ngành có chỉ số tồn kho thấp  (Ảnh minh hoạ: A.N)

Tuy  nhiên, Chỉ số tồn kho (tại thời điểm 1/7/2013) toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm 2012. Chỉ số tồn kho cao rơi vào các ngành sản xuất đồ uống tăng 33,3%; sản xuất thuốc lá tăng 22,2%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 20,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 14,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 12,1%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 là 71,4%, tỷ lệ tồn kho 6 tháng là 75,4%. Một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao trong sáu tháng đầu năm là sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 114,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 115,5%; sản xuất chế biến thực phẩm 92,4%…

Bên cạnh đó, theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số sử dụng lao động tháng 6 của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2012, chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu tăng 4,1%, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,4%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9%.

Chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,5%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3%.

Một số ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sử dụng lao động tháng Sáu tăng cao so với cùng thời điểm năm trước là: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải tăng 28,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 15,7%; sản xuất da và các sản phẩm từ da tăng 14,3%; sản xuất sản phẩm cao su tăng 6,3%; sản xuất kim loại tăng 4,8%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 4,4%.

Theo Dangcongsan