Thứ năm,  06/08/2020

Bảy tháng, xuất khẩu hàng hóa tăng 14,3% so cùng kỳ

Theo Liên bộ Tài chính - Công thương, ước kim ngạnh xuất khẩu (XK) hàng hóa cả nước tháng 7 đạt 11,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng 6, trong đó, nhóm hàng nông thủy sản tăng cao nhất (8,9%).

Theo Liên bộ Tài chính – Công thương, ước kim ngạnh xuất khẩu (XK) hàng hóa cả nước tháng 7 đạt 11,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng 6, trong đó, nhóm hàng nông thủy sản tăng cao nhất (8,9%).

Tiếp đến là nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 1,9%. Riêng nhóm nhiên liệu khoáng sản giảm 13,8%. Như vậy kim ngạch XK hàng hóa bảy tháng đầu năm đạt 72,74 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó hai nhóm hàng nông thủy sản và nhiên liệu khoáng sản đều giảm kim ngạch (giảm lần lượt 8,6% và 15%) do các mặt hàng XK chủ lực thuộc hai nhóm này đều giảm. Nhóm công nghiệp chế biến đạt mức tăng cao 25,8% giúp giữ đà tăng cho kim ngạch chung nhờ các nhóm hàng xuất khẩu lớn như dệt may, da giày, gỗ vẫn tăng và sự tăng mạnh của nhóm hàng điện tử, máy tính, điện thoại, linh kiện thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ước kim ngạch nhập khẩu (NK) hàng hóa tháng 7 là 11 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng 6, trong đó nhóm hàng cần nhập khẩu tăng 2,1%. Như vậy kim ngạch NK hàng hóa bảy tháng đầu năm là 73,47 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó kim ngạch của các nhóm hàng đều tăng và tăng mạnh nhất ở nhóm cần hạn chế và nhóm hàng hóa khác. Nhóm hàng cần NK (nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất) cũng đạt mức tăng tương đương mức tăng chung (14,8%), nhóm hàng cần kiểm soát tăng thấp nhất (tăng 4,3%). Sau bảy tháng đầu năm, nhập siêu hàng hóa là 733 triệu USD, tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là 1,01%.

Theo Nhandan