Thứ tư,  19/02/2020

Việt Nam xếp thứ 169/185 về “bảo vệ nhà đầu tư”

Mức này thấp hơn nhiều so với Thái Lan (13/185) và Philippines (128/185)...

Mức này thấp hơn nhiều so với Thái Lan (13/185) và Philippines (128/185)…

Việt Nam xếp thứ 169 trong số 185 quốc gia về lĩnh vực “bảo vệ nhà đầu tư”, thấp hơn nhiều so với Thái Lan (13/185) và Philippines (128/185) trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính Quốc tế về việc so sánh và xếp hạng 185 quốc gia dựa trên quy định về quản trị doanh nghiệp. Đó là một trong những nội dung chính được nêu ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013 (VBF 2013) vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Lĩnh vực bảo vệ nhà đầu tư là phép đo ưu điểm của việc bảo vệ cổ đông thiểu số trước rủi ro các thành viên Hội đồng Quản trị lạm dụng tài sản doanh nghiệp để trục lợi cá nhân. Theo tổ công tác thị trường vốn thuộc VBF 2013, hạng 169/185 là đã đủ để khởi xướng quá trình cải cách, cả ở cấp Chính phủ lẫn cấp doanh nghiệp.

VBF 2013 cho rằng, nếu không bảo vệ được nhà đầu tư, các khoản đầu tư sẽ dần cạn kiệt và nền kinh tế chỉ còn dựa vào vay ngân hàng, biến Việt Nam thành một thị trường trì trệ với khả năng cạnh tranh kém.

Vì vậy, nhóm công tác quản trị và minh bạch tại Diễn đàn đã đưa ra một số đề xuất về quản trị bao gồm tăng thời hạn thông báo Đại hội cổ đông từ 7 ngày lên 14 ngày để có thêm thời gian xác minh thông tin; thành viên Hội đồng Quản trị khi mua bán cổ phần trong doanh nghiệp không cần phải chờ đến 3 ngày mà phải công bố ngay lập tức; chính sách cổ tức và các thông tin về việc chi trả cổ tức trong 3 năm phải được đăng tải liên tục trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Theo VOV.vn