Thứ năm,  28/05/2020

Nâng cao kỹ năng xúc tiến thu hút đầu tư từ châu Âu

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư từ thị trường châu Âu” nhằm tăng cường năng lực thu hút đầu tư và nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp.

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức chương trình tập huấn với chủ đề “Nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư từ thị trường châu Âu” nhằm tăng cường năng lực thu hút đầu tư và nâng cao kỹ năng xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp của các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp.

Mục tiêu của chương trình nhằm: hỗ trợ việc định hướng tiếp cận các nhà đầu tư châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp một cách hiệu quả; nhận thức sự khác biệt trong công tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư đến từ châu Âu với các nhà đầu tư đến từ các châu lục khác; giúp học viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xúc tiến, thu hút đầu tư từ châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp như xây dựng chiến lược thu hút nhà đầu tư, xây dựng hình ảnh và quảng bá hình ảnh, tiếp cận truyền thông…

Chương trình có bốn chuyên đề chính, do các giảng viên là các chuyên gia kinh tế thương mại châu Âu phối hợp chuyên gia trong nước giảng dạy với các nội dung chính như: đánh giá cơ hội, môi trường đầu tư của Việt Nam, quan tâm của nhà đầu tư châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp – Góc nhìn của nhà đầu tư châu Âu; giới thiệu trung tâm mạng lưới doanh nghiệp châu Âu – Việt Nam và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của châu Âu đầu tư vào Việt Nam; tạo lập cơ hội đầu tư giữa CHLB Đức và Việt Nam; xây dựng, quảng bá hình ảnh và sử dụng các phương tiện truyền thông một cách chuyên nghiệp để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Theo Nhandan.vn