Thứ hai,  13/07/2020

Xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống

LSO-Phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu của nông thôn mới. Chính vì vậy chủ trương của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 là tập trung đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ trực tiếp cho sản xuất và xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần.

LSO-Phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu của nông thôn mới. Chính vì vậy chủ trương của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới trong năm 2014 là tập trung đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ trực tiếp cho sản xuất và xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần.

Đi cùng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng nông thôn mới, tôi hay nghe đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hỏi người dân: trong xây dựng nông thôn mới, các bác “sướng” nhất điều gì? Câu trả lời của người dân đa phần “sướng” nhất là đường giao thông nông thôn, thủy lợi, rồi thì làm nhà văn hóa thôn, có sân chơi, bãi tập…Từ những nguyện vọng thiết thực ấy, chủ trương của Ban chỉ đạo tỉnh trong năm 2014 là sẽ đầu tư tập trung hơn vào các hạng mục thiết yếu như giao thông, thủy lợi để phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, mặt khác các thiết chế thể thao, văn hóa cũng được chú trọng để nâng cao đời sống tinh thần.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh kiểm tra mặt bằng xây dựng nhà văn hóa xã Chi Lăng, huyện Tràng Định

Còn nhớ ngay từ khi mới bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt: với điều kiện còn khó khăn, nguồn vốn ít ỏi, các địa phương phải tính toán, đầu tư thật tập trung, trong đó chú trọng tới các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Những công trình khác thì để sau, như trụ sở xã chẳng hạn, biết là rất cần thiết, nhưng cũng chưa quan trọng bằng giao thông, thủy lợi. Một xã nông thôn mới phải hội đủ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là người dân, chủ thể của nông thôn mới phải được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Quan điểm này được thể hiện rất rõ trong kỳ họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 vừa qua. Trong bối cảnh khó khăn, tỉnh phải chắt chiu từng đồng vốn để tạo nguồn lực, nhưng khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình tỉnh nâng mức hỗ trợ xây nhà văn hóa, mua trang thiết bị và xây dựng sân chơi, bãi tập…tỉnh đã đồng ý ngay. Theo đó 35 xã triển khai chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sẽ tăng từ 25 triệu đồng lên 60 triệu đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị tăng từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng. Đối với xây dựng sân tập thể dục, thể thao xã, phường, thị trấn hỗ trợ 100 triệu đồng. Quyết định này không chỉ bổ sung kịp thời nguồn lực cho các địa phương mà còn được coi là “đòn bẩy” để tạo sự đồng thuận,  huy động nhân dân tham gia.

Đối với hạ tầng phục vụ sản xuất, trong những năm qua, phong trào làm giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa sâu, rộng. Tuy nhiên với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, hệ thống cơ sở hạ tầng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Lần lại đề án xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020, theo đánh giá, hiện tại toàn tỉnh mới chỉ có 5/207 xã có đường giao thông cơ bản đạt tiêu chí, trong khi đó tiêu chí thủy lợi cũng mới chỉ có hơn 20 xã cơ bản đạt. Ông Hoàng Văn Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới phân tích: tập trung cho giao thông thủy lợi sẽ tạo động lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đây là tiêu chí bao trùm, là nền tảng để triển khai các tiêu chí khác.

Chủ trương vẫn xác định là dồn lực cho các xã giai đoạn 2011-2015, tuy nhiên nếu địa phương nào không làm tốt thì nguồn lực sẽ hướng vào nơi khác. Điều này vừa đảm bảo tính công bằng, vừa tạo động lực thi đua giữa các địa phương. Thời điểm này cũng là lúc các xã trong toàn tỉnh đang triển khai kế hoạch ra quân làm giao thông, thủy lợi, đây là lúc các địa phương phải thể hiện được nguồn lực nội sinh của mình, vượt trội trong phong trào thi đua để thu hút được nguồn lực của tỉnh.

NHƯ PHONG