Thứ năm,  04/06/2020

Chỉ có 30/63 địa phương đảm bảo thu ngân sách theo dự toán

So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn.

So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11 ước 67.500 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 698.260 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 88,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012.

Thu nội địa thực hiện tháng 11 ước 44.540 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Ước tính có 30/63 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 92%), 33 địa phương còn lại thu không đạt tiến độ. So với cùng kỳ năm trước, 59 địa phương có tăng trưởng thu song mức tăng không lớn; 4 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng, bao gồm 1.600 tỷ đồng khoản lãi dầu đầu tư trở lại cho ngành Dầu khí đã bố trí dự toán  năm 2013 và 770 tỷ đồng tiền dầu lãi nước chủ nhà năm 2012 phát sinh sau quyết toán; giá dầu thanh toán bình quân trong kỳ đạt khoảng 113 USD/thùng, sản lượng thanh toán đạt gần 1.160 nghìn tấn.

Luỹ kế 11 tháng, giá dầu thanh toán bình quân ước đạt 112,5 USD/thùng, tăng 22,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán đạt khoảng 13,73 triệu tấn, bằng 97,1% kế hoạch; thu ngân sách ước 102.580 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 89,2% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước 866.150 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 11 ước 20.418 tỷ đồng, lũy kế chi 11 tháng đạt 164.918 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, NSNN đã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia.

Riêng tiến độ thực hiện chi đầu tư XDCB ước 160.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán; không kể số ghi thu – ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí trong giai đoạn 2006 – 2011 (9.311 tỷ đồng) thì đạt 88,5% dự toán, cao hơn tỷ lệ thanh toán cùng kỳ năm 2012 (đạt 79,6%). Giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ, đến hết tháng 11 ước đạt 51.820 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 76% kế hoạch). Bên cạnh đó, cơ quan Kho bạc cũng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải ngân vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước dự toán năm sau (vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14;…).

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương) thực hiện tháng 11 ước 61.102 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước đạt 606.742 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh… Trong tháng 11/2013 đã trích 602,5 tỷ đồng dự phòng NSTW và tạm ứng 95 tỷ đồng từ NSTW để hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân… theo các Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 và số 2037/QĐ-TTg ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã sử dụng xấp xỉ 4.640 tỷ đồng từ dự phòng NSTW (trong đó chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán); xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Tình hình thực hiện thu NSNN đến nay đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để đạt được mức phấn đấu thu cả năm 2013 và đảm bảo điều hành bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội đã quyết định điều chỉnh, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực hơn nữa của các ngành, các cấp; chỉ đạo quyết liệt công tác thu của cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và xử lý nợ đọng” – Bộ Tài chính nêu rõ.

Theo VOV.vn