Thứ ba,  17/09/2019

Hải quan Cốc Nam: Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 98,5%

LSO-Tính đến ngày 9/12/2013, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Cửa khẩu Cốc Nam đã đạt 46,7 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch, tăng 45,2% so với cùng kỳ.

LSO-Tính đến ngày 9/12/2013, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Cửa khẩu Cốc Nam đã đạt 46,7 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch, tăng 45,2% so với cùng kỳ.

Cán bộ Hải quan Cốc Nam kiểm hóa hàng nhập khẩu

Để có số thu thuế xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cốc Nam đã tăng cường thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại cửa khẩu và trực tiếp tại doanh nghiệp, các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tăng cường khai báo hải quan điện tử, hiện số doanh nghiệp khai báo đã đạt 99,4%. Qua đó đã góp phần đẩy nhanh thời gian thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Theo dự ước đến hết năm 2013, Hải quan Cốc Nam sẽ thu ngân sách đạt trên 50 tỷ đồng vượt 10% so với dự toán.

ĐÔNG BẮC