Thứ tư,  29/01/2020

SHB ký hợp tác toàn diện với TLG và Cienco 8

Ngày 10-12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long (TLG), Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco 8) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm khai thác, phát huy lợi thế và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mỗi bên.
Lễ ký hợp tác.

 – Ngày 10-12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long (TLG), Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco 8) ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm khai thác, phát huy lợi thế và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mỗi bên.

Theo thỏa thuận này, SHB và các Tổng Công ty sẽ tăng cường hợp tác toàn diện trong quá trình hoạt động và phát triển, xúc tiến các hoạt động góp vốn, liên doanh đa ngành, đa lĩnh vực, đa mô hình quản lý, để khai thác tốt nhất thế mạnh, lĩnh vực kinh doanh truyền thống của mỗi bên và tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước. Các bên sẽ thực hiện kết hợp linh hoạt các biện pháp bảo đảm cấp tín dụng phù hợp khả năng, điều kiện, năng lực tài chính thực tế của các dự án, khoản vay, phù hợp khả năng trả nợ, thu hồi vốn của các Tổng Công ty.

Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB cho biết, thỏa thuận hợp tác toàn diện là kết quả của một thời gian hợp tác thân thiện, có hiệu quả giữa SHB và hai Tổng Công ty TLG và Cienco 8. “Thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra một chương mới cho sự hợp tác và phát triển của các bên, đồng thời cũng mở ra cơ hội để SHB trở thành cổ đông chiến lược của hai Tổng Công ty sau khi thực hiện cổ phần hóa. SHB cam kết sẽ tiếp tục đồng hành hiệu quả và thành công với nhiều dự án công trình giao thông quan trọng của hai Tổng Công ty trong thời gian tới”, ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Theo Nhandan.vn