Thứ sáu,  18/10/2019

Mang vàng, ngoại tệ khi XNC không khai báo sẽ bị phạt nặng

Quy định chi tiết tại Điều 9 của Nghị định 127/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013

Quy định chi tiết tại Điều 9 của Nghị định 127/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2013

Tại Điều 9, Chính phủ đã quy định rõ về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng.

Cụ thể, người xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng vượt mức quy định mà không khai hoặc khai sai thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu đến 5 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 10 triệu đến 30 triệu đồng;

Phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 đến dưới 70 triệu đồng;

Phạt tiền từ 15triệu đến 25 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70 triệu đến 100 triệu đồng;

Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên mà không phải là tội phạm.

Đối với trường hợp nhập cảnh nếu không khai hoặc khai sai so với quy định của pháp luật về ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 10 triệu đến dưới 50 triệu đồng;

Phạt tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng;

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.

Xuất cảnh, nhập cảnh mang theo vàng, ngoại tệ tiền mặt thuộc diện không được mang theo mà không khai hoặc khai sai thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá trên 100 triệu đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tang vật vi phạm được trả lại khi quyết định xử phạt đã được thực hiện. Việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hành vi nói trên được bổ sung dựa trên cơ sở quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Điều 2 Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN ngày 17/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành XNC hoặc giấy chứng minh biên giới, đó là không được mang đôla Mỹ hay bất cứ các loại ngoại tệ nào khác, trừ trường hợp đó là ngoại tệ đã mang vào và có khai hải quan.

Theo VOV.vn