Thứ bảy,  19/10/2019

Tiêu thụ xi măng nội địa đã tăng trở lại

11 tháng qua, tiêu thụ xi măng nội địa ước đạt 42,72 triệu tấn, bằng 88,1% kế hoạch năm.

11 tháng qua, tiêu thụ xi măng nội địa ước đạt 42,72 triệu tấn, bằng 88,1% kế hoạch năm.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, sau khi Thông tư số 07/2013 ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 11/2013 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, Bộ Xây dựng đã đề xuất 59 dự án nhà ở xã hội và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, để Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại được giao xem xét, thẩm định cho vay theo quy định.

Bộ Xây dựng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tích cực đôn đốc các địa phương sớm xây dựng (hoặc điều chỉnh) Chương trình phát triển nhà ở mà chưa thực hiện xây dựng (hoặc điều chỉnh), khẩn trương rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên phạm vi địa bàn để phân loại các dự án (dự án tiếp tục thực hiện, dự án cần tạm dừng, dựa án cần điều chỉnh), tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở trong việc xác nhận hộ khẩu, thực trạng nhà ở để được vay vốn ưu đãi,…

Về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, giá trị xây lắp ước thực hiện 11 tháng đạt 48.823,7 tỷ đồng, bằng 85,1% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT CN xi măng Việt Nam) ước 11 tháng đạt 52.303,4 tỷ đồng, bằng 108,8% so cùng kỳ năm 2012.

11 tháng qua, ngành xi măng đạt 46,33 triệu tấn bằng 82,7% kế hoạch năm. Tháng 11 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đã tăng trở lại (ước tháng 11 tiêu thụ nội địa đạt 4,42 triệu tấn, 11 tháng tiêu thụ nội địa ước đạt 42,72 triệu tấn bằng 88,1% kế hoạch năm, xuất khẩu đạt khoảng 12,45 triệu tấn xi măng và clinhker)….

Theo VOV.vn