Thứ sáu,  18/10/2019

Cả nước sản xuất hơn năm triệu tấn thép

Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, năm 2013, cả nước sản xuất hơn năm triệu tấn thép, tăng khoảng 2,7% so năm trước; trong đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội sản xuất khoảng 4,4 triệu tấn.

Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, năm 2013, cả nước sản xuất hơn năm triệu tấn thép, tăng khoảng 2,7% so năm trước; trong đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội sản xuất khoảng 4,4 triệu tấn.

Do thắt chặt đầu tư công, bất động sản trầm lắng, tiêu thụ thép đạt thấp, một số doanh nghiệp như Tổng công ty Thép Việt Nam, Thép Việt, Vina Kyoei,… đã tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu, chủ yếu là thép xây dựng sang Mỹ, Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, các nước Đông – Nam Á,… Ước tính hết năm 2013, các doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 2,5 triệu tấn thép và các sản phẩm về thép, giá trị kim ngạch hơn hai tỷ USD.

VSA dự báo, thị trường thép năm 2014 không có gì đột biến về sản xuất và tiêu thụ, có khả năng tăng khoảng 2 đến 3% so năm nay. Các doanh nghiệp thép đang kỳ vọng thị trường bất động sản phục hồi, lãi suất ngân hàng giảm và một số chính sách kích thích đầu tư, xây dựng của Chính phủ…

Theo Nhandan.vn