Thứ ba,  17/09/2019

Hợp tác liên kết thu hút đầu tư vào 5 tỉnh Tây Nguyên

Ngày 16/12, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra hội nghị “Liên kết xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên và thúc đẩy giải ngân cam kết đầu tư, an sinh xã hội năm 2013” do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức.

Ngày 16/12, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra hội nghị “Liên kết xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên và thúc đẩy giải ngân cam kết đầu tư, an sinh xã hội năm 2013” do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức.

Theo đó, trong thời gian tới Trung tâm Xúc tiến đầu tư 5 tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng cường liên kết trong các hoạt động thu hút đầu tư như xây dựng danh mục các dự án đầu tư trọng điểm; tổ chức xúc tiến đầu tư theo hướng liên kết vùng từ 3 tỉnh trở lên; liên kết phát triển du lịch giữa 5 tỉnh; xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên mang tính lâu dài…

Đối với hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, các tỉnh sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung, các đại diện xúc tiến đầu tư của Việt Nam và nước ngoài để tiếp cận, tiếp đón và hỗ trợ các tập đoàn, đối tác đến khảo sát tìm cơ hội, dự án. Ngoài ra, các tỉnh còn phồi hợp tổ chức đoàn cán bộ đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài nhằm thu hút làn sóng đầu tư từ EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản… đến Tây Nguyên.

Trong năm 2013, việc liên kết giữa các tỉnh Tây Nguyên trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và dịch vụ du lịch đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt, hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng với việc mở rộng đầu tư của doanh nghiệp tại 2 tỉnh tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng tuyến du lịch đi qua hai tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và một địa phương thứ ba; hỗ trợ xây dựng ấn phẩm quảng bá thu hút đầu tư cho tỉnh Đắk Nông…

Theo CPV