Thứ bảy,  17/08/2019

NHNN: Không thể trì hoãn Thông tư 02 thêm được nữa

Đến tháng 6/2014 sẽ áp dụng triệt để Thông tư này về phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro…

Chiều 16/12, tại buổi họp báo của NHNN, ông Đặng Văn Thảo – Phó Chánh Cơ quan thanh tra giám sát NHNN trả lời câu hỏi của báo chí về việc hoãn thực hiện Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ 01/6/2013.

Ông Thảo cho biết, Thông tư 02 đã hoãn 1 năm do vai trò lịch sử của nó là tạo điều kiện cho DN, khách hàng, NH trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, không thể để hoãn lâu hơn được. Quan điểm của cơ quan tham mưu, cơ quan giám sát tư vấn cho Thống đốc là hoãn đến tháng 6/2014 sẽ áp dụng triệt để Thông tư này. Để làm được việc này NHNN cũng đã có chỉ thị, bản thân cơ quan thanh tra giám sát yêu cầu TCTD phải tự tính toán xem mức độ những khoản nợ xấu của NH cũng như các khoản đầu tư không sinh lời…  trên cơ sở đó có kế hoạch để trích lập dự phòng.

“Quan điểm NHNN là không hoãn thêm Thông tư 02 được nữa” – ông Thảo nhấn mạnh.

Về sở hữu chéo, ông Thảo cho hay, ở Việt Nam hiện nay không có định nghĩa pháp luật nào về sở hữu chéo. Nếu theo Luật TCTD chỉ có định nghĩa “cổ đông và người có liên quan”. Quá trình thanh tra giám sát đã phát hiện ra một số ngân hàng, TCTD có hiện tượng cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần quá mức cho phép qui định của luật là không quá 20%. Sau thanh tra và cơ cấu lại, NHNN yêu cầu phải trở về đúng luật. Theo yêu cầu của Quốc hội, cơ quan thanh tra giám sát NHNN sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét để báo cáo ở kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Về việc có bắt buộc các NHTM, TCTD phải niêm yết hay không, ông Đặng Văn Thảo cho biết: “Quan điểm của cơ quan thanh tra giám sát NHNN là hoạt động NH mang tính chất đại chúng nên việc niêm yết dần bắt buộc nhưng phải tính toán lộ trình hợp lý”.

Theo VOV