Chủ nhật,  18/08/2019

Siết chặt nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng

Theo Tổng cục Hải quan, ngoài hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xe ô tô, tổ chức, cá nhân sẽ phải xuất trình một số loại giấy tờ khác.
Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố yêu cầu ngoài hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng, các tổ chức, cá nhân sẽ phải xuất trình một số loại giấy tờ khác.

Cụ thể, ngoài hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định, các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bên nhận hàng), xuất trình hóa đơn thương mại hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (bên gửi hàng) để làm cơ sở xem xét giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo quy định.

Theo Tổng cục Hải quan, đây là biện pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Đồng thời, ngăn chặn hiện tượng xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương chuyển sang nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng hoặc tránh chính sách quản lý theo Thông tư 20/2011/TT-BCT năm 2011 của Bộ Công Thương.

Theo VOV