Thứ ba,  20/08/2019

99,35% doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan điện tử

Tỷ lệ này đạt được tại Cục Hải quan TP HCM, tính đến hết tháng 11/2013.

Tính đến hết tháng 11/2013, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho gần 1,7 triệu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, đạt tỷ lệ 97,35% tổng số tờ khai hải quan phát sinh.

Kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện qua thủ tục hải quan điện tử đạt 61,04/61,39 tỷ USD, đạt tỷ lệ 99,43%.

Số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử 27.500/27.700 doanh nghiệp đạt tỷ lệ 99,35%. Số lượng tờ khai được thanh toán qua hệ thống ngân hàng bằng hình thức điện tử là 193.982 tờ khai, với tổng số tiền 26.600 tỷ đồng.

Đầu tháng 3/2013, Cục Hải quan TPHCM triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ tại 13 chi cục (với 20 điểm làm thủ tục hải quan), đạt tỉ lệ 100%.

Theo VOV