Chủ nhật,  23/02/2020

Xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá đô thị Việt Nam

Các đại biểu tại hội thảo đánh giá, đô thị hóa ngày càng nhanh dẫn đến nhiều thách thức lớn.

Hội thảo xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá đô thị Việt Nam diễn ra sáng 17/12, tại Hà Nội. Bộ Xây dựng đang phối hợp với tổ chức Định cư con người LHQ (UN – Habitat) xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá đô thị Việt Nam, phục vụ công tác hoạch định chiến lược, phối hợp quản lý đô thị từ trung ương đến địa phương.

Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.

Các đại biểu tại hội thảo đánh giá, đô thị hóa ngày càng nhanh dẫn đến nhiều thách thức lớn như khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị và nhà ở, dịch vụ giáo dục, y tế, xã hội của người dân; đô thị lan rộng thiếu kiểm soát đe dọa tính bền vững về môi trường… Trong khi đó, ngành Xây dựng hiện có 33 chỉ tiêu thống kê, riêng nhóm chỉ tiêu phát triển đô thị mới chỉ tập trung vào công tác quy hoạch xây dựng đô thị và đánh giá chất lượng công trình. Vì vậy, cần có một hệ thống chỉ số đánh giá tổng quan về các mặt của phát triển đô thị.

Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho biết: “Về các nhóm chỉ tiêu, chúng tôi căn cứ trên các nhóm lĩnh vực liên quan đến quản lý, đánh giá về chất lượng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường cũng như xử lý những chỉ tiêu góp phần tháo gỡ vấn đề ách tắc giao thông, đặc biệt giải quyết vấn đề ngập lụt, đảm bảo chất lượng sống cho người dân từ khu vực đã có cho đến những khu vực sẽ phát triển trong tương lai”. 

Ông Nguyễn Quang – Giám đốc Chương trình Định cư con người UN – Habitat Việt Nam cho rằng: quá trình xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá đô thị gặp nhiều khó khăn như năng lực cán bộ cấp xã, phường còn yếu, nguồn lực hạn chế, đặc biệt là chưa có sự phối hợp liên ngành.

“Việc chia sẻ thông tin nhiều khi có những đơn vị vẫn giữ thông tin phục vụ mục tiêu quản lý của riêng mình mà không chia sẻ với cơ quan khác, rồi những vấn đề liên quan đến chế độ báo cáo như báo cáo không đúng, chưa kiểm định nổi thông tin. Vì vậy, quan trọng là chúng ta phải nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng kỷ luật hành chính và có cơ chế theo dõi, đánh giá, xử lý nếu không có sự phối hợp chặt chẽ”, ông Nguyễn Quang nói.

Bộ chỉ số đánh giá đô thị Việt Nam dự kiến sẽ được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng năm của ngành Xây dựng, tiến tới lồng ghép vào hệ thống chỉ tiêu quốc gia vào cuối năm 2016.

Theo VOV