Chủ nhật,  29/03/2020

Sẽ có 4 nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013

4 nghị định này về thi hành Luật Đất đai; về bồi thường, hỗ trợ và tái định; về xác định giá đất...; về xử phạt vi phạm về đất đai.

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị Phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và lấy ý kiến nội dung dự thảo 4 nghị định liên quan hôm (18/12) tại TP Cần Thơ.

4 dự thảo nghị định gồm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Hiển yêu cầu các địa phương cho ý kiến về các vấn đề cụ thể như căn cứ giao đất; cách xác định giá đất cụ thể… Các dự thảo nghị định lần này sẽ được đưa lên trang web của Bộ TN&MT để nhân dân góp ý.

Theo VOV